Učíme na diaľku

Thumbnail

Prečo vznikla potreba disponibilnej hodiny? Na čo sa v praxi využíva? Na tieto otázky odpovedala pani Anna Chlupíková, Poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na MŠVVaŠ SR.

Vzdelanie 7th Aug 2020 · EDU TV

Načo slúži disponibilná hodina na školách

Thumbnail

Prečo učiteľky a učitelia základných škôl a osemročných gymnázií zvažujú zmenu svojho zamestnania? Odpoveď na túto otázku zisťoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s analytikmi Inštitútu vzdelávacej politiky v rámci realizácie národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Správy 4th Aug 2020 · EDU TV

Výskum učiteľov: Aké faktory vplývajú na fluktuáciu učiteľov?

Thumbnail

Venuje sa kvantovej informatike, v poslednom období najmä bezpečnej produkcii náhodných čísel a testovaniu kvantových počítačov.

Veda 13th Jun 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Martin Plesch (kvantová informatika)

Thumbnail

Veda 15th Mar 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Vladimír Štefko (Divadelná veda)

Thumbnail

Veda 8th Mar 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Pavel Faško (klimatológia)

Thumbnail

Veda 27th Feb 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Daniela Ostatníková (výskum autizmu)

Thumbnail

Veda 28th Jan 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Jozef Michalík (paleontológia)

Thumbnail

Veda 9th Jan 2019 · CVTI SR

Slovenský vedec - Ján Svoreň (astronómia)

Thumbnail

Veda 17th Dec 2018 · CVTI SR

Slovenský vedec - Jaroslav Jankovič

Thumbnail

Veda 12th Dec 2018 · CVTI SR

Slovenský vedec - Iveta Čičová (Génová banka SR)