Učíme na diaľku

Pridajte inšpiráciu

Podeľte sa s nami o príbeh z vašej školy a my jeho myšlienku budeme šíriť medzi ostatných kolegov z celého Slovenska.

Počas pandémie ste, milí učitelia, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ukázali obrovskú dávku odvahy a kreativity. Museli ste čeliť mimoriadnym situáciám, meniť zaužívané spôsoby, riešiť nepredvídateľné situácie. Svoje domovy ste premenili na učebne pri online vyučovaní. Objavili ste inovatívne metódy a formy vzdelávania aj na diaľku, pomáhate žiakom zvládnuť a pochopiť ťažké chvíle, ktoré priniesla súčasná doba.

My v tíme Učíme na diaľku by sme radi vaše príbehy a úspechy šírili ďalej a touto formou vám poďakovali za vašu obdivuhodnú prácu počas tohto náročného obdobia. 💜

Napíšte nám príbeh alebo inšpiráciu dobrej praxe z vašej školy. 👇

Pre lepšiu prehľadnosť sme pre vás navrhli určitú štruktúru formou otázok, ktorá by vám mohla pomôcť pri formulácii vášho príbehu.

ĎAKUJEME a tešíme sa na vaše príbehy.

Áno 
Nie
Súhlasím s uverejnením môjho mena a priezviska na webovom sídle Učíme na diaľku
Súhlasím s uverejnením môjho kontaktu na webovom sídle Učíme na diaľku.
Nesúhlasím s uverejnením môjho mena, ani kontaktu na webovom sídle Učíme na diaľku.
Súhlasím s uverejnením môjho/nášho príbehu alebo jeho časti na webovom sídle Učíme na diaľku a/alebo na FB Učíme na diaľku.
Súhlasím s uverejnením priložených fotografií či inšpirujúceho materiálu, ktorý je súčasťou príbehu, na webovom sídle Učíme na diaľku a/alebo na FB Učíme na diaľku.
Súhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 
Nesúhlasím so zverejnením mena a e-mailu pri zaujímavej inšpirácii na webstránke ucimenadialku.sk 

Podmienky uverejnenia
** Štátny pedagogický ústav si vyhradzuje právo nezverejniť každý príbeh, ktorý mu bude doručený, a/alebo zverejniť len jeho časť. V prípade výberu príbehu Štátnym pedagogickým ústavom, bude príbeh zverejnený na webovom sídle www.ucimenadialku.sk a na facebookovej stránke Učíme na diaľku zverejníme podnetné námety vyplývajúce z príbehu. Všetky podklady prechádzajú základnou recenziou, aby neboli v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami. Podmienkou uverejnenia Vášho príbehu alebo jeho časti je aj vypísať tlačivo o autorstve a poslať jeho scan e-mailom na adresu: inspiracie@statpedu.sk, a zároveň poslať toto vyplnené tlačivo aj poštou na adresu ŠPÚ: Pluhová 8, 831 03, Bratislava, s označením: "inšpirácie dobrej praxe".

Pre odstránenie obrázku naň kliknite.