Webinár k predstaveniu publikácií Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Predstavenie tematiky významných osobností slovenskej politik a extrémizmus s cieľom je poukázať na možnosti ďalšej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu k predmetom dejepis a občianska náuka.  

27.04.2021

14:00

Bubeník, Lysý

Vážení pedagógovia, Ústav politických vied SAV a ŠPÚ Vás pozývajú na pripojenie sa k online webináru zameraného na prezentovanie projektu riešiaceho tematiku významných osobností slovenskej politik a extrémizmus. Podujatie nadväzuje na početné semináre pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl realizované v rokoch 2017 – 2019 v krajských mestách SR. Súčasťou výstupov rečníkov bude aj predstavenie publikácií ÚPV SAV. Cieľom je poukázať cez prezentovanie tretej etapy projektu na možnosti ďalšej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu k predmetom dejepis a občianska náuka.  
 

Webinár Vám pomôže ozrejmiť:
 

- Podiel a prínos slovenských politikov pri vzniku Československej republiky a ich demokratické a protiextrémistické postoje.

- Demokracia a vlastenectvo sa dopĺňajú.

- Štát je plodom obrovského úsilia ľudu a politického umenia jej aktérov.

 

Hostia: 

PhDr. Miroslav Pekník, CSc. (predstavenie projektu), 

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc. (Fašizmus v európskom porovnaní), 

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (Osobnosti slovenskej politiky vo výchove k demokratickému občianstvu), 

Prof. Pavol Mešťan, DrSc. (Popieranie holokaustu), 

Doc. PhDr. Miroslav Lysý, PhD. (Poistky proti extrémizmu v slovenskom práve),

PhDr. Ladislav Vrtel (Extrémistická symbolika).


Uvedené témy sú súčasťou projektu, no v rámci jeho krátkeho predstavenia nepôjde o klasické prednášky.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.