Psychická pohoda a hodnotenie žiakov

Vplyv hodnotenia na duševné zdravie detí.

09.06.2021

18:00

Terézia Resenbergerová, Petra Fridrichová

Uplynulý školský rok sa žiaci a žiačky vzdelávali v rôznych špecifických podmienkach, ktoré je potrebné zohľadniť aj pri hodnotení. Prečo je dôležité nepreťažovať deti nárazovým skúšaním, ako postrehnúť prvé príznaky nepohody a nezvládnutého stresu z nárokov, ktoré sa na deti po návrate do škôl kladú a ako citlivo a včas takémuto dieťaťu pomôcť.

 

Prostredníctvom webinára sa dozviete: 

- ako hodnotenie vplýva na psychické zdravie žiakov?

- prečo nepreťažovať žiakov náročným skúšaním? 

- ako postrehnúť prvé príznaky nepohody a stresu z hodnotenia?

- ako zohľadniť špecifické podmienky pri hodnotení? 

 

Na tieto otázky Vám budú odpovedať: 

- MUDr. Terézia Rosenbergerová - psychiatrička v štátnej ambulancii UNLP v Košiciach a hlavná odborníčka v pedopsychiatrií

- Mgr. Petra Fridrichová, PhD. - zo Štátneho pedagogického ústavu

 

Tešíme sa na Vás. 

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.