KÁVA RIADITEĽOV: Ako efektívne zvládať rýchle zmeny počas pandémie?

Chcete sa dozvedieť ako efektívne riadiť školu počas rýchlych zmien a neustále sa meniacich opatrení? Ako sa nezblázniť zo súčasnej legislatívy? Potrebujete vedieť ako sa zorientovať v súčasných usmerneniach? ŠPÚ v spolupráci s n.o. LEAF vás pozývajú na webinár určený riaditeľom škôl, na ktorom nás obohatia svojimi skúsenosťami, dve hostky - Paedr. Jana Bavoľárová riaditeľka ZŠ a MŠ M. R. Štefánika v Budimíre a Mgr. Jana Karľová z tímu Učíme na diaľku, ktorá sa venuje emailovému poradenstvu.

18.11.2021

15:00

Paedr. Jana Bavoľárová; Mgr. Jana Karľová

Pani riaditeľka Jana Bavoľárová nás prevedie efektívnymi stratégiami ako zvládnuť rýchle legislatívne zmeny súvisiace s pandémiou v kontexte krízového managementu a riadenia. Prinesie hodnotné skúsenosti z praxe, podelí sa o to, čo im v škole pomáha aplikovať neustále sa meniace opatrenia do praxe, ako v tomto kontexte udržať efektívne komunikačné kanály s rodičmi žiakov a pomôže nám sa zorientovať v tom, aké sú prioritné akcie a kritické úlohy. 

Privítame aj našu kolegyňu pani Janu Karľovú, ktorá sa venuje emailovému poradenstvu a ktorá sa s nami podelí ako o aktuálne odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace a aktuálnou pandemickou situáciou, tak aj o tipy, ako sa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zorientovať v neustále meniacich sa opatreniach a informáciách. 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.