Ako si pripraviť a odučiť vyučovaciu hodinu v hybridnom vzdelávaní?

Webinár nadväzuje na predchádzajúcu tému s názvom Dá sa zvládnuť v pohode hybridné vzdelávanie v spolupráci Ž-R-U-R?

23.11.2021

15:00

Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička; Mgr. Eva Ragalová, riaditeľka školy

Zameriame sa na konkrétne kroky pri príprave na vyučovanie a príklady dobrej praxe pri realizácii hybridného vzdelávania. Webinárom dávame priestor zodpovedať vaše aktuálne otázky.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.