Ako hodnotiť žiaka v súčasnom období

25.11.2021

15:00

RNDr. Mária Smreková

Podelíme sa o 30 – ročné skúsenosti 1. súkromného gymnázia so slovným hodnotením na vysvedčení aj s konkrétnymi ukážkami. Je podstatné, čo sa rozhodneme hodnotiť, či osobitosti výkonu žiaka (nie jeho osobu), osobitosti myslenia a fantázie, alebo kvalitu a obsah vedomostí, alebo preskripciu. Čo nám poskytuje slovné hodnotenie?  V prvom rade detailnejšiu informáciu o výkone žiaka a kvalitnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu žiakovi, rodičom a aj nám učiteľom.

A čo to stojí nás učiteľov?
Slovnému hodnoteniu sa treba učiť.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.