Vianočná pošta

Pred Vianocami častejšie ako kedykoľvek inokedy dostávajú deti otázku: Bol si dobrý? Bola si dobrá? A nie vždy vedia odpoveď. Nie sú si totiž istí, čo presne to znamená. A to je výzva pre nás, učiteľov, rodičov, všetkých, ktorí sme s nimi v dennom kontakte. Dá sa dobru naučiť? Aké aktivity robíme v škole, aby deti objavovali dobro v sebe, vedeli ho vidieť, keď sa deje, dokázali ho oceňovať a aj konať?

30.11.2021

15:00

Mgr. Ľubica Noščáková

Vianočná pošta pre seniorov je jednou z aktivít, ktorú vymyslelo dieťa práve pri takomto hodnotovom vzdelávaní. Jej nápad strhol viac ako 11.000 dobrovoľníkov, pošta oslavuje už piaty rok a každoročne sa do nej zapája viac ako 500 materských, základných aj stredných škôl, ktoré bez ohľadu na vek spája chuť a odhodlanie konať dobro. Na webinári sa spolu ponoríme do (nielen predvianočných) aktivít, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. Dostanete návody a postupy, vďaka ktorým, veríme, sa nielen inšpirujete, ale aj vytvoríte „tú svoju“ aktivitu , ktorú môžete zrealizovať so svojimi žiakmi/žiačkami.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.