Spolupráca (učiteľ – asistent) pre dobro žiakov

02.12.2021

15:00

Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička; PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička

Ako by mala vyzerať vzájomná spolupráca a komunikácia medzi vedením školy, špeciálnym pedagógom, asistentom a rodičom? Aké benefity so sebou prináša spolupráca učiteľa a asistenta z pohľadu dieťaťa? Odpovede na tieto otázky si pre Vás pripravili Mgr. Jana Burcinová, učiteľka a špeciálna pedagogička a PhDr. Alexandra Kohútová, klinická psychologička. Lektorky bližšie predstavia úlohu a činnosti asistenta vo svetle jasne nastavených pravidiel, ktorých základných pilierom je EMPATIA.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.