Doučovanie - súčasnosť a budúcnosť

Webová panelová diskusia sa bude týkať témy doučovania - jeho podoby a dostupnosti v súčasnej situácii, ale aj v budúcnosti.

15.12.2021

16:00

Ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav

Porozprávame sa o tom, ako doučovanie na školách prebieha v súčasnosti, v akých formách je ho možné realizovať a kedy. Ďalšou témou budú možnosti doučovania v budúcnosti a otázka, prečo by sa mali školy zapojiť do programov doučovania a čo im to prinesie. Spomenieme aj špecifiká realizácie doučovania počas zavretých škôl.

V druhej časti si povieme bližšie informácie k projektom Spolu múdrejší a Spolu úspešnejší i k doučovaniu prostredníctvom mimovládnych organizácií. Viete, kto a akým spôsobom môže podporiť ideu doučovania? Zaregistrujte sa a my vám na to radi odpovieme.

Naše pozvanie prijali odborníci zo Štátneho pedagogického ústavu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zamestnanci škôl, na ktorých doučovanie pomocou programu Spolu múdrejší v súčasnosti prebieha, i samotní doučujúci. 

 

 

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.