Hodnotenie v Microsoft Teams

12.01.2022

15:00

Kornélia Lohyňová, Zuzana Molčanová

Počas webinára odprezentujeme rôzne formy formatívneho hodnotenia učiteľom, hodnotenia v tíme a sebahodnotenia. Ukážeme praktické scenáre, ako jednotlivé typy hodnotenia realizovať v aplikácii Microsoft Teams. Predstavíme hodnotenie priradených úloh, či rôzne formy osobnej spätnej väzby v elektronickom poznámkovom zošite. Nezabudneme ani na jednoduché kvízy, formuláre, ale aj špeciálny nástroj Reflect na zisťovanie klímy v triede a prežívania žiakov. Webinárom vás prevedú dve dámy: pani učiteľka Kornélia Lohyňová z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave, finalistka súťaže Učiteľ Slovenska a Zuzana Molčanová, špecialistka na vzdelávanie s Microsoft nástrojmi.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.