KÁVA RIADITEĽOV - AKÝ ZMYSEL MÁ EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO NA ŠKOLE?

Hodila by sa vám v novom roku vo vašej škole pomoc expertného dobrovoľníka z radov právnikov, ekonómov, vrcholových manažérov či coachov? Chcete sa dozvedieť viac o expertnom dobrovoľníctve a o tom, ako je možné získať pre vašu školu bezplatnú pomoc odborníkov pre rôzne oblasti? V spolupráci z neziskovou organizáciou LEAF n. o. vás pozývame na obľúbený webinár pre širší management škôl – Káva riaditeľov s názvom: „Aký zmysel má expertné dobrovoľníctvo na škole?“

20.01.2022

14:00

Mgr. Barbora Petrašová, Mgr. Eva Balážová

Naše pozvanie prijali dve hostky – Mgr. Barbora Petrašová z n. o. LEAF, ktorá predstaví koncept expertného dobrovoľníctva, ako aj konkrétne informácie a postupy, ako je možné získať pre vašu školu potrebnú pomoc a pani riaditeľka ZŠ vo Zvolene, Mgr. Eva Balážová, ktorá prinesie vlastnú skúsenosť s expertnou dobrovoľníčkou a podelí sa s nami o prínosy a zmysluplnosť tejto spolupráce. 

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.