Ako žiť so zmenami

Rozšírite svoje vedomosti a zručnosti v zvládaní zmien. Budete vedieť, ako nastaviť seba a druhých na zmeny, ktoré sú súčasťou vašej práce. Identifikujete, kde na krivke prežívania zmeny sa nachádzate vy a druhí. Uvedomíte si svoje zdroje pre zvládanie zmien a svoju rolu, aké nástroje a intervencie používať pre získanie okolia pre zmeny.

26.01.2022

15:00

Zuzana Kocúrková, kouč

Webinár bude venovaný kľúčovým témam: Ako porozumieť novým životným situáciám; 3 kontakty: so sebou, s druhým, kontextom a budúcnosťou; Krivka prežívania zmeny; Naučená bezmocnosť a ako sa nastaviť na zmeny; Techniky prerámcovania; Nástroje získania druhých pre zmeny.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.