Námety na spôsob posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania

Adaptácia obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávania, legislatíva

01.02.2022

15:00

Viera Hajdúková, MŠVVaŠ SR, Michaela Vargová, riaditeľka MŠ

Cieľom webinára je pomôcť účastníkom zdokonaliť sa v problematike individuálneho vzdelávania v povinnom predprimárnom vzdelávaní a poskytnúť odporúčania na posudzovanie plnenia určeného obsahu individuálneho vzdelávania.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.