Prihlášky žiakov na SŠ - ako pomôcť žiakom v rozhodovaní a príprave

03.02.2022

15:00

JUDr. Surmajová Žaneta, PhD.; Mgr. Ľubica Srnáková; PaedDr. Kamil Nemčík

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom aktuálne  informácie k podávaniu prihlášok žiakov základných škôl na stredné školy z pohľadu legislatívy a  poskytnúť odporúčania, ako pomôcť žiakom v rozhodovaní a príprave. Cieľovými skupinami sú: rodičia žiakov ZŠ, výchovní poradcovia ZŠ  a riaditelia ZŠ. Webinár určený pre riaditeľov SŠ pripravujeme.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.