Ako riešiť nárast závislosti žiakov na digitálnych technológiách počas pandémie

Interaktívny webinár bude viesť Mgr. Michal Božík z VÚDPaP, ktorý sa venuje výskumu v oblasti digitálnych technológií (DT) a videohier. Vo svojom aktuálnom výskume pracuje s témami pravidiel užívania DT a rodičovskými prístupmi k DT a médiám.

08.03.2022

15:00

Mgr. Michal Božík

Na webinári sa dozviete, aký je rozdiel medzi nadmerným trávením času, ktoré nemusí byť problematické a skutočnou závislosťou. Zadefinujeme si dva prístupy, ktoré pri nastavovaní a implementovaní pravidiel pri využívaní DT pozná súčasná veda; týmito prístupmi sú aktívna mediácia a reštriktívna mediácia. 

 

Diskutovať budeme o tom, ako pravidlá nastaviť tak, aby sme nestratili dôveru detí a zbytočne ich nestrašili tým, že DT sú niečo, čoho sa treba najmä obávať. Vytvorenie funkčného systému trávenia času online si vyžaduje viacero vstupov - nielen od učiteľov, ale najmä v spolupráci s rodičmi, vedením školy ako aj samotnými žiakmi - preto budeme diskutovať aj o tom, ako zahrnúť do diskusie o tomto probléme všetky zainteresované strany. 

 

Webinár nebude prednáškou, očakáva sa aktívna diskusia s účastníkmi. 

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.