Prihlášky žiakov na SŠ a maturity z pohľadu riaditeľa SŠ

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom (riaditeľom stredných škôl) aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu žiakov základných škôl na stredné školy z pohľadu legislatívy. Zároveň im poskytnúť informácie a priestor na diskusiu k téme maturít.

28.02.2022

15:00

Ľubica Srnáková (MŠVVaŠ SR), Kamil Nemčík (riaditeľ gymnázia), Peter Kelecsényi (ŠPÚ)

Na najbližšom webinári sa opäť budeme venovať téme prihlášok žiakov na SŠ, tentoraz sa ale na celý proces pozrieme z pohľadu riaditeľa SŠ. Problematiku rozoberieme z viacerých uhlov – od legislatívy po praktické odporúčania a osvedčené postupy dlhoročného riaditeľa. Druhú časť webinára venujeme aktuálnej téme maturít, ako ju zvládnuť s ohľadom na dôsledky, ktoré nám pripravila pandémia.

 

Tešíme sa na vás.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.