Ako postupovať pri začleňovaní detí a žiakov utekajúcich s rodinami pred vojnou

01.03.2022

16:00

Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ; Anna Chlupíková, MŠVVaŠ SR; Janka Píšová, ŠPÚ; Patrícia Artimová, Migračný úrad MV SR

Témy, ktorým sa na webinári budeme venovať: Je možné deti a žiakov z Ukrajiny považovať za deti cudzincov? Ako realizovať prijatie  týchto žiakov do školy? Na základe čoho sa žiaci zaraďujú do konkrétneho ročníka? Ako sa máme v škole pripraviť na príchod dieťaťa? Ako pomôcť dieťaťu s adaptáciou? Ako sa pre tieto deti poskytujú a organizujú kurzy slovenského jazyka? Ako žiakov hodnotiť? Kto môže poskytnúť škole ďalšiu pomoc a podporu?

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.