Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii

Pozývame vás na webinár, ktorý sme pripravili v spolupráci s psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch s poruchami autistického spektra Deti bez návodu Vierou Hincovou. Zameriame sa v ňom na identifikovanie zdrojov k zvládaniu súčasnej situácie dvojitej záťaže. Pridajte sa k nám.

16.03.2022

15:00

Mgr. Viera Hincová

Na webinári sa budeme venovať identifikácii vnútorných zdrojov dospelých - učiteľov, podporných tímov, ale aj rodičov a komunity, a to z pohľadu zvládania záťaže, ale aj z pohľadu štádií vyrovnávania sa s aktuálnou situáciou. Pomenujeme krátkodobé nástroje na zvládanie stresu a podporu pozitívnej klímy v triednych kolektívoch.

V druhej časti sa zameriame na žiakov. Pozrieme sa na možné scenáre ich reakcií v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte. Vysvetlíme si neurovývinové a neuropsychologické pozadie prejavov v správaní, ktoré môžu indikovať prítomnosť traumy u žiakov rôzneho veku.

Načrtneme možnosti tvorby plánu manažmentu rizík smerom ku triednym kolektívom, ale aj špecificky pre zraniteľných žiakov. Ponúkneme konkrétne nástroje ako je:

- pozitívna spätná väzba,

- tvorba vlastného "kufríka záchrany",

- podpora regulácie stresu cez stimuláciu parasympatického nervového systému.

Dotkneme sa tiež možností kognitívneho prerámcovania situácií so zapojením zdrojov ako je nadhľad, súcit a spolupatričnosť, ktoré sú zároveň východiskami pre manažovanie možných zdrojov konfliktov v oblasti názorových rozdielov v triede.

Máte otázku k téme webinára a radi by ste sa poradili s lektorkou? Napíšte nám ju pri registrácii a lektorka sa jej bude venovať počas webinára.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.