Ako podporiť v školách mediálnu gramotnosť?

Radi by ste svoje žiačky a žiakov oboznámili s nástrahami informačnej doby? Kladiete si otázku ako docieliť, aby si overovali správy, ktoré čítajú na internete? Ako zamedziť nekritickému preberaniu neoverených informácií? Odpovediam na tieto otázky sa budeme venovať na interaktívnom webinári, ktorý sme pre pedagogičky a pedagógov pripravili v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou.

17.03.2022

15:00

Ondrej Schütz, Andrea Nina Gašparovičová

Na webinári sa dozviete viac o nástrojoch na budovanie mediálnej gramotnosti i o tom, ako podporiť u žiačok a žiakov zdravú skepsu voči skratkovitým a ľahko prístupným informáciám na internete. 

Budeme sa na ňom venovať témam:

​- typy nepravdivých informácií a nástroje ich šírenia,

- ​ako odlíšiť spoľahlivé informačné zdroje od nespoľahlivých,

- príklady hybridných hrozieb.

Ak máte otázky k téme webinára, napíšte nám ich pri registrácii. Lektori sa im budú venovať počas webinára. 

Vzhľadom na interaktivitu webinára, je počet účastníkov limitovaný na 30.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.