KÁVA RIADITEĽOV: Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?

V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF vás pozývame na webinár, ktorým nás prevedú špeciálni hostia: riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov organizácie Člověk v tísni JSNS z Prahy, pán Karel Strachota, ako aj zástupcovia inovačnej platformy pre vývoj hier, využívanie gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad, pán Jakub Žaludko a pani Veronika Golianová.

24.03.2022

15:00

Karel Strachota, Jakub Žaludko, Veronika Golianová

Chcete sa dozvedieť ako sa brániť dezinformáciám ako medzi žiakmi, tak i medzi učiteľmi? A aké užitočné a konkrétne nástroje nám môžu pomôcť v boji proti dezinformáciám? 

Pán riaditeľ Strachota, predstaví užitočné tipy z príručky "Dezinformační dezinfekce", ako so žiakmi hravým spôsobom budovať kritické myslenie nielen v oblasti dezinfomácií súvisiacich s koronavírusom. Takiež predstaví inšpiratívne aktivity vzdelávacích programov JSNS a poradí ako môže riaditeľ školy povzbudiť aj kolektív učiteľov v tom, aby rozlišovali seriózne informačné zdroje a dôverovali overeným informáciám (aby nepodliehali dezinformáciám).

Jakub Žaludko a Veronika Golianová vás zoznámia s aktivitami a hrami vyvinutými inovačnou platformou IMPACT GAMES, ktoré sú konkrétnym nástrojom, ktorý môže naučiť žiakov, hravým spôsobom, ako sa brániť dezinformáciám či predsudkom a ako trénovať kritické myslenie. Nástroje tejto inovačnej platformy odrážajú štátne vzdelávacie programy a sú vhodné pre žiakov všetkých vekových kategórií. Dozviete sa aj o ďalších zaujímavých aktivitách zameraných na inovačné vzdelávanie - "učenie hrou".

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.