Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - skúsenosti a dobrá prax

Po prvých týždňoch vojnovej krízy na Ukrajine pribúdajú na Slovensku školy, ktoré úspešne prijali a začleňujú deti utečencov. Na webinári sa dozviete, ako túto úlohu zvládajú.

31.03.2022

15:00

Moderátor: Peter Uhrin

Štátny pedagogický ústav pripravuje moderovanú online diskusiu, kde bude priestor aj na zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Po prvých týždňoch vojnovej krízy na Ukrajine pribúdajú na Slovensku školy, ktoré úspešne prijali a začleňujú deti utečencov. O tom, ako túto úlohu zvládajú, vám porozprávajú učitelia a učiteľky, ktorých a ktoré ŠPÚ oslovil.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.