Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube

Pandémia COVID-19 ešte viac prehĺbila rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Vo štvrtok 28. 4. 2022 o 15:00 sa budeme spoločne s našimi hosťami rozprávať, aké nástroje a metódy aplikovať do vyučovania týchto detí. Ako žiakov a ich rodiny motivovať k návšteve školského klubu detí, ktorý pre školu vytvára vhodné príležitosti k opakovaniu a prehlbovaniu poznatkov? O svoje dlhoročné skúsenosti sa s vami podelia dvaja odborníci z praxe. Prihláste sa.

28.04.2022

15:00

PaedDr. Helena Štibelová, MBA; Slavomír Bachratý

Na webinári sa budeme venovať otázkam:

Ako zaujať a učiť žiakov 21. storočia? 

Čo všetko môže škola ponúknuť žiakovi a úspešne s ním pracovať počas celého dňa? 

Ako byť inkluzivny a úspešný v školstve 21 storočia? 

Ponúkneme vám príbehy dvoch škôl ako inšpirácie inkluzivnej praxe. 

 

Máte konkrétne otázky k téme? Napíšte nám ich pri registrácii a lektori sa im budú venovať počas webinára.

Budeme radi, ak sa o svoje tipy a skúsenosti s nami na webinári podelíte aj vy. 

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.