Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - príprava na hodinu a komunikácia

V školách pribúdajú deti utečencov. Ako s nimi komunikovať? Ako sa pripravovať na hodinu? Na diskusii sa môžete podeliť o svoje skúsenosti a vypočuť si skúseností kolegov z celého Slovenska.

07.04.2022

15:00

Ako si robiť prípravu na hodiny? Čo vám funguje a nefunguje? Ako s ukrajinskými žiakmi komunikovať?

Druhá moderovaná online diskusia, kde budete mať priestor na zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.