Do našich tried prichádzajú deti z Ukrajiny - Vzdelávanie v ukrajinčine

V školách pribúdajú deti utečencov. K dispozícii je čoraz viac materiálov a platforiem na vzdelávanie v ukrajinčine. Počas diskusie sa môžete podeliť o svoje skúsenosti a vypočuť si skúseností kolegov z celého Slovenska.

28.04.2022

15:00

Na najbližšom stretnutí sa zúčastní naša nová kolegyňa Nina Zajceva z Ukrajiny, koordinátorka aktivít súvisiacich s Ukrajinou v ŠPÚ. Pokúsime sa spolu odpovedať na vaše otázky. Budeme radi, ak nám ich budete posielať vopred už pri registrácii v časti Priestor pre otázky.

 

Ako na hybridné vzdelávanie? Čo môžeme ponúknuť ukrajinským žiakom ako kompenzáciu za výučbu špecifických tém a predmetov ukrajinského kurikula?

Tretia moderovaná online diskusia bude opäť priestorom na zdieľanie skúseností učiteľov a učiteliek zo škôl, ktoré začali navštevovať žiaci a žiačky z Ukrajiny.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.