Videohry vo vzdelávaní a výchove

Pozývame vás na webinár s psychológom Mgr. Michalom Božíkom. Lektor vám predstaví rôzne spôsoby využitia videohier vo vzdelávaní a výchove. Rozoberie oblasti, ktoré vedia videohry rozvíjať a pozrie sa aj na emocionálnu stránku hráčov.

20.04.2022

15:00

Mgr. Michal Božík

V neposlednom rade sa webinár bude venovať učiteľom a ich postojom k videohrám. 

Na záver sa dozviete o tom, aké bariéry môžu brániť efektívnemu a zmysluplnému implementovaniu videohier do vzdelávacieho a výchovného procesu. 

Webinár bude vedený interaktívnou formou s aktívnou účasťou pri jednotlivých aktivitách.

 

V prípade, že máte na lektora otázku, napíšte nám ju už pri registrácii. Ďakujeme.

 

 

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.