Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie. Aktivity z praxe.

Pridajte sa k nám na pokračovanie februárového webinára, na ktorom vám naše lektorky, pani vychovávateľky z praxe, predstavili niekoľko zaujímavých aktivít na rozvoj detí v školských kluboch.

21.04.2022

08:30

Erika Jakubíková, Janka Miháliková, Katarína Petényiová, Zlatica Sulačeková, Monika Gluzeková

Na aprílovom webinári vás lektorky prevedú aktivitami z novej metodickej príručky ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ AKO PRÍLEŽITOSŤ NA KOMPENZAČNÉ FORMY DOPADOV PANDÉMIE, ktorá si kladie za cieľ ponúknuť konkrétne príklady aktivít, ktorými môžu vychovávateľky/vychovávatelia hravo prepájať voľnočasové aktivity v školskom klube detí s vybranými vzdelávacími oblasťami štátneho vzdelávacieho programu tak, aby podporovali nielen rozvoj vedomostí, ale vytvárali podmienky aj na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, jazykových a komunikačných kompetencií, či zdravého životného štýlu. 

Príďte sa inšpirovať vo štvrtok 21.4.2022 o 8:30.

Prihlasovanie na webinár bolo ukončené.