Otváranie škôl

Aktualizované k 05.06.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020)

Dňa 18. mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1. 6. 2020. Neskôr 22.mája 2020 vydalo aj oficiálne Opatrenie ÚVZ SR a následného Rozhodnutie ministra. Všetky dokumenty nájdete nižšie:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - 22.5.2020

Organizácia a podmienky prevádzky MATERSKÝCH škôl - aktualizované 22.5.2020

Organizácia a podmienky prevádzky ZÁKLADNÝCH škôl - aktualizované 22.5.2020

Rozhodnutie ministra o obnovení prevádzky CPPPaP, CŠPP a školských jedálni z 18.5.2020

Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)