Učíme na diaľku

Vitajte!

Prečítajte si inšpiratívne príbehy z vašich škôl.

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej adventnej výzvy – DOBRO ROZDÁVANÍM RASTIE! Vo svojich školách organizujete množstvo krásnych projektov, ktorými pomáhate robiť svet krajším.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 2 NOVINKY:

  1. AKTUALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a k nemu prislúchajúcich príloh súvisiacu s novou vyhláškou ÚVZ SR podľa ktorej platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

pozitívna osoba ide do izolácie, ktorá trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.

• ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa, ktorá trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia.

  1. USMERNENIE K SÚHRNNÉMU HODNOTENIU ŽIAKOV ZŠ a USMERNENIE K SÚHRNNÉMU HODNOTENIU ŽIAKOV SŠ.
25.01. 2022

V stredu 26. 1. 2022 o 15:00 hod. sa môžete tešiť na tému webinára Ako žiť so zmenami. Lektorkou bude Zuzana Kocúrková, ktorá sa dlhodobo venuje koučovaniu v školskom prostredí. PRIHLÁSTE SA.

21.01. 2022

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doplnili informáciu o Spôsobe prideľovania príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2022.

21.01. 2022

HODNOTENIE, KTORÉ POMÁHA ŽIAKOM NAPREDOVAŤ by malo byť:

  • motivujúce, podporné, spravodlivé, rešpektujúce, objektívne.

  • Inšpirujte sa hlavnými princípmi, ku ktorým sme dospeli spolu s odborníkmi na našich webinároch o hodnotení.

20.01. 2022

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie