Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Prihláste sa na webinár ŠPÚ "Ako učiť odborný predmet (aj online)". Vďaka webináru získate niekoľko inšpirácií, ako používať digitálne nástroje na pracovné úlohy, ktoré vychádzajú zo štandardov odborných predmetov.

24.11. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu ministra školstva k predstaveniu projektu Edu TV. Viac informácií o tvorbe databázy digitálneho učiva, ktorá má pomocť učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou nájdete aj v tlačovej správe.

20.11. 2020

V sekcii Otázky boli pridané nové odpovede na otázky k pracovnoprávnym vzťahom.

18.11. 2020

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuály pre základné školy a školské zariadenia, špeciálne základné školy a zariadenia výchovného poradenstva a stredné školy.

13.11. 2020

V súvislosti so zavedením možnosti prezenčnej výučby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od pondelka 16.11.2020 Štátny pedagogický ústav aktualizoval Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

13.11. 2020

Ministerstvo školstva vydalo NOVÉ rozhodnutie ministra z 12.11.2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020.

13.11. 2020

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Inšpirácie dobrej praxe

Aké riešenia a stratégie učenia ste vytvárali alebo volili počas koronakrízy?

Poďeľte sa s nami a užívateľmi tejto stránky o vaše originálne inšpirácie z praxe.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre

Pozrite si záznam už realizovaného webináru alebo sa prihláste na pripravovaný webinár. Webináre sa venujú oblastiam, ktoré pedagogickým, odborným zamestnancom a žiakom môžu pomôcť v časoch prerušeného vyučovania v školách.