Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

V sekcii Často kladené otázky boli aktualizované odpovede k návratu žiakov do škôl od 19. apríla.

13.04. 2021

Štátny pedagogický ústav v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva realizuje 15. apríla 2021 webinár na tému „Ako zvládnuť návrat žiakov do školských lavíc?" Hostkami budú riaditeľka ŠPÚ, Miroslava Hapalová a vedúca sekcie didaktických oblastí, Petra Fridrichová.

13.04. 2021

Štátny pedagogický ústav aktualizoval Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách platné od 19. apríla.

12.04. 2021

Rozhodnutím ministra sa od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň nato – od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete v sekcii Návrat do škôl.

12.04. 2021

ŠPÚ v spolupráci s VÚDPaP vytvoril metodický materiálAko podporiť návrat žiakov do škôl“. Jeho cieľom je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety na aktivity.

09.04. 2021

MŠVVaŠ aktualizovalo manuál Návrat do škôl s platnosťou pondelka 12.apríla.

08.04. 2021

Dištančné vzdelávanie

Zapojte sa