Učíme na diaľku

Vitajte!

Aj v tomto školskom roku chceme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás oporou a zdrojom inšpirácií vo vzdelávaní žiakov, nielen na diaľku.

Pomáhame vám zorientovať sa v usmerneniach a rozhodnutiach ministra či aktuálnych možnostiach úpravy vyučovania v školách.
Máte otázku, na ktorú nepoznáte odpoveď? Kontaktujte nás, radi vám s ňou pomôžeme.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Na základe vyjadrenia ministra zdravotníctva 2. stupeň základných škôl a stredné školy prejdú v týždni od 13. 12. - 17. 12. 2021 na celom území Slovenska na dištančné vzdelávanie. Od 20. 12. 2021 začínajú vianočné prázdniny. Vyhláška s bližšími informáciami a novými opatreniami má byť zverejnená tento piatok.

07.12. 2021

AKTUALIZOVALI SME Metodické odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v základných školách. Okrem organizačných pravidiel počas dištančného vzdelávania v dokumente nájdete aj odporúčania:
▪ k úprave cieľov a obsahu vzdelávania,
▪ k hodnoteniu žiakov,
▪ k rozsahu výučby jednotlivých predmetov,
▪ k spôsobom personálneho zabezpečenia.

07.12. 2021

Chcete sa dozvedieť, ako je možné aj v tomto náročnom období podporiť psychickú pohodu vo vašom tíme? Potrebujete zároveň načerpať aj kúsok predvianočnej pohody? V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF a zaujímavými hosťami sme pre vás pripravili obľúbený webinár pre riaditeľov škôl - KÁVA RIADITEĽOV s názvom AKO PODPORIŤ PSYCHICKÚ POHODU V TÍME? Pridajte sa k nám vo štvrtok 09.12.2021 o 15.00 hodine. PRIHLÁSTE SA.

03.12. 2021

Zverejňujeme prehľad vydaných vyhlášok RÚVZ, ktoré nariaďujú opatrenia – obmedzenia prezenčnej výučby/zákaz prezenčného vzdelávania. RÚVZ vyhodnocujú situáciu v okresoch na dennej báze a priebežne pribúdajú nové rozhodnutia o prerušení prezenčnej výučby. Preto prehľad týchto škôl na našom webe aktualizujeme denne.

02.12. 2021

Tím Učíme na diaľku vám prináša súhrn najdôležitejších povinností a informácií uvedených v Manuále Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19, ktorý vznikol na základe uznesenia Vlády SR č. 688 zo dňa 24.11.2021.

01.12. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, ktorým usmerňuje riaditeľky MŠ, aby:
▪ formou dodatku k prevádzkovému poriadku upravili pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU „cudzími osobami“,
▪ pokyny pre návštevníkov je potrebné upraviť podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 29. 11. 2021 tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu,
odporúča riešiť ranné preberanie a popoludňajšie odovzdávanie dieťaťa zákonných zástupcov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP v závislosti od podmienok konkrétnych materských škôl odporúčanými spôsobmi.

30.11. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie