Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Pozývame zástupcov neziskového sektora na neformálne online stretnutie na tému Doučovanie žiakov externými doučovateľmi v utorok 27.7. o 15:00. Link na pripojenie a viac info nájdete na tomto linku: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/doucovanie#doucovanie-so-zapojenim-neziskoveho-sektoru

23.07. 2021

MŠVVaŠ SR posilnilo online vzdelávaciu platformu Viki a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách

22.07. 2021

Od septembra bude predprimárne vzdelávanie povinné pre deti od 5 rokov. Prvýkrát ho budú môcť realizovať aj nesieťové materské školy. Aby však dostali príspevok, je potrebné, aby sa zaregistrovali cez tento link: https://www.minedu.sk/registracia-zariadeni-predprimarneho-vzdelavania/?fbclid=IwAR0a2AA0TG-SQh2DU7qplAux4dqdw-6zl2wRoSy4xErFvyvVMN3x-Z9In_w

21.07. 2021

MŠVVaŠ SR vyhlásilo Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Jej súčasťou je aj realizácia výskumu dopadov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve, ktorý pripravil Štátny pedagogický ústav.

15.07. 2021

MŠVVaŠ SR vydalo Dodatok číslo 9 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1. 9. 2021. Jeho plné znenie na stiahnutie nájdete v sekcii Návrat do škôl.

09.07. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID–19.

12.07. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie