Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Ministerstvo školstva zverejnilo rozhodnutie ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na strednej škole.

26.01. 2021

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov. Viac informácií v tlačovej správe a na stránkach VÚDPaPu.

19.01. 2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal metodické usmernenie činnosti CPPPaP/CŠPP a OZ, PZ v školách, školských zariadeniach, špeciálnych výchovných zariadeniach v čase prerušenia prevádzky a realizovania dištančnej odbornej činnosti.

15.01. 2021

Ministerstvo školstva informovalo, že dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Viac v tlačovej správe na webe ministerstva.

14.01. 2021

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Inšpirácie dobrej praxe

Aké riešenia a stratégie učenia ste vytvárali alebo volili počas koronakrízy?

Poďeľte sa s nami a užívateľmi tejto stránky o vaše originálne inšpirácie z praxe.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre

Pozrite si záznam už realizovaného webináru alebo sa prihláste na pripravovaný webinár. Webináre sa venujú oblastiam, ktoré pedagogickým, odborným zamestnancom a žiakom môžu pomôcť v časoch prerušeného vyučovania v školách.