Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Vďaka pomoci od mobilných operátorov môžu riaditelia škôl požiadať o neobmedzené volania a navýšené mobilné dáta (10 GB mesačne) pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na dištančnom vzdelávaní žiakov. Riaditelia môžu konkrétne telefónne čísla svojich zamestnancov nahlásiť prostredníctvom formulára na covid2021.iedu.sk/.

24.10. 2020

Minister školstva vydal NOVÉ ROZHODNUTIE o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 26.10.2020.

23.10. 2020

Pozrite si tlačovú konferenciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam, ktoré vstúpia do platnosti od budúceho týždňa.

23.10. 2020

Od pondelka 26.10. do 27.11. budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl. Viac informácií poskytne minister školstva na piatkovej tlačovej konferencii.

22.10. 2020

Štátny pedagogický ústav pozýva na online seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách (29.10 a 5.11.). Viac informácií o seminári, termínoch a možnosti prihlásiť sa nájdete na webe ŠPÚ.

22.10. 2020

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov. O tom ako v meraní obstáli žiaci a žiačky slovenských škôl si prečítajte v tlačovej správe na webe ŠPÚ.

22.10. 2020

Žiaci a učitelia môžu počas dištančného vzdelávania pracovať s elektornickými verziami učebníc v Edičnom portáli ministerstva školstva. Pozrite si návod Učíme na diaľku na prihlásenie sa do eAktovky Edičného portálu.

20.10. 2020

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Inšpirácie dobrej praxe

Aké riešenia a stratégie učenia ste vytvárali alebo volili počas koronakrízy?

Poďeľte sa s nami a užívateľmi tejto stránky o vaše originálne inšpirácie z praxe.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre a materiály o hodnotení

Oboznámte sa, ako slovne na 1. a 2. stupni hodnotiť v čase pandémie koronavírusu. Obsah videí, ukážok a zdrojov pre vás pripravilo ŠPÚ.