Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Zástupcovia vysokých škôl dnes za účelom spustenia programu doučovania žiakov ZŠ študentmi VŠ podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

28.09. 2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s pracoviskami vysokých škôl spúšta program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou COVID-19. Prečítajte si o programe viac informácií, prípadne sa prihláste cez prihlasovací formulár.

28.09. 2020

VÚDPaP na svojich stránkach zverejnil prihlasovací formulár na adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme VPaP.

25.09. 2020

Pri príležitosti Európskeho dňa jazyka Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so ŠPÚ pripravilo Príručku jazykových výziev v slovenskom jazyku, ktorá je dostupná aj ako mobilná aplikácia.

25.09. 2020

Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojom webe Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

24.09. 2020

Prihláste sa na dvojdňový online seminár "Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov", ktorý 13.-14. októbra organizuje ŠPÚ pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy.

18.09. 2020

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Inšpirácie dobrej praxe

Aké riešenia a stratégie učenia ste vytvárali alebo volili počas koronakrízy?

Poďeľte sa s nami a užívateľmi tejto stránky o vaše originálne inšpirácie z praxe.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre a materiály o hodnotení

Oboznámte sa, ako slovne na 1. a 2. stupni hodnotiť v čase pandémie koronavírusu. Obsah videí, ukážok a zdrojov pre vás pripravilo ŠPÚ.