Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

MŠVVaŠ aktualizovalo mapu COVID školského automatu, ktorá zobrazuje regionálne charakteristiky obmedzení na školách od 10.5. Viac informácií nájdete v podsekcii Návrat do škôl.

05.05. 2021

Pozývame na on-line seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov, ktorý realizuje Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy 16. – 17. júna 2021 v Bratislave.

04.05. 2021

MŠVVaŠ vydalo aktualizáciu manuálu Návrat do škôl účinný od 3. mája aj s prílohami.

30.04. 2021

MŠVVaŠ SR informovalo o zrušení povinného testovania žiakov. Zmenené pravidlá pre školy od 3. mája 2021 si môžete pozrieť v prehľadných infografikách.

30.04. 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k prijímacím skúškam. Rovnako boli aktualizované Najčastejšie kladené otázky k tejto téme. K dispozícii sú aj graficky spracované nové pravidlá prijímacích skúšok.

29.04. 2021

MŠVVaŠ SR k 26. aprílu 2021 aktualizovalo manuál „Návrat do škôl 2021“.

26.04. 2021

Dištančné vzdelávanie

Zapojte sa