Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

Aktuálne správy

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov

05.06.2020

Ministerstvo školstva otvorilo trh s učebnicami a predstavilo aktuálne informácie k príspevkom na učebnice na školský rok 2020/2021.

04.06.2020

Pokyn ÚVZ k letným táborom a zotavovacím podujatiam.

Pripravujeme čoskoro (8.6.): online diskusia autorov Usmernenia k hodnoteniu a ŠPÚ o záverečnom hodnotení, vysvedčení a dokumentácii. Taktiež pripravujeme Usmernenie ku kurikulu na ďalší školský rok (22.6.2020).

03.06.2020

Pribudla nová sekcia Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Nájdete tu všetky pracovné zošity pre I. a II.stupeň ZŠ v slovenčine a pre I.stupeň ZŠ aj v maďarčine.

Zverejnili sme inšpiratívne odporúčanie ŠPÚ k obsahu a organizácii od 1. 6. 2020

29.05.2020

V pokynoch k otváraniu škôl nájdete okrem iného aj info k jedálňam, diétne stravovanie, otváraniu zariadení do 3 rokov, Štátne hmotné rezervy, otázky a odpovede k zdraviu pre ZŠ a MŠ...

25.05.2020

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré Vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre a materiály o hodnotení

Oboznámte sa, ako slovne na 1. a 2. stupni hodnotiť v čase pandémie koronavírusu. Obsah videí, ukážok a zdrojov pre vás pripravilo ŠPÚ.

Offline učenie - otváranie škôl

Usmernenia, nápady a rady k organizácii návratu do škôl pre materské školy a 1.stupeň základných škôl v tomto školskom roku.