Učíme na diaľku

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19

Tím Učíme na diaľku vám prináša súhrn najdôležitejších povinností a informácií uvedených v Manuále Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na povinné testovanie zamestnancov na COVID-19, ktorý vznikol na základe uznesenia Vlády SR č. 688 zo dňa 24.11.2021.

Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR

Všetky rozhodnutia a usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v čase pandémie COVID-19 radené chronologicky (súčasnosť - marec 2020) nájdete na webovom sídle ministerstva v sekcii Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 2. 2022

Plné znenie rozhodnutia nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR: Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 2. 2022

Pýtate sa nás