Učíme na diaľku

Školský rok 2021/2022

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

[Aktualizované 25.2.2022]

Na základe manuálu Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR sa upravovali prevádzkové podmienky základných škôl. Pre jednotlivé triedy v každej škole tak mohli nastať rôzne podmienky organizácie vzdelávania. S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022. (aktualizované k 30.11.2021)

Hlavným cieľom pripraveného odporúčania je podporiť školy v tom, aby mohli čo najdlhšie a čo najväčšiu skupinu žiakov vzdelávať prezenčne, avšak pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. V tomto kontexte prináša niekoľko námetov pre organizáciu vyučovania:

  1. upravené minimálne hodinové dotácie pre všetky vzdelávacie oblasti, ktoré môžu školy aplikovať v oranžovej alebo červenej fáze Školského semaforu pre žiakov v prezenčnom vyučovaní;
  2. sumarizáciu odporúčaných foriem vzdelávania žiakov podľa jednotlivých úrovní výstražného systému (zelená, oranžová, červená);
  3. odporúčania k úprave cieľov a obsahu vzdelávania vyplývajúce z Dodatku č. 9 k štátnym vzdelávacím programom
  4. spôsoby personálneho zabezpečenia vyplývajúce zo snahy o udržanie prezenčného vyučovania pri dodržaní protipandemických opatrení.

Špecifickú pozornosť venuje metodické odporúčanie vzdelávaniu žiakov, ktorí nemajú možnosť kvalitného a plnohodnotného dištančného vzdelávania s každodenným kontaktom s učiteľom. Uvedomujeme si, že pandemické obdobie je náročné či už pre vedenia škôl, ale aj pre samotných pedagogických a odborných zamestnancov. V závere Metodického odporúčania sú preto sumarizované aj formy podpory, ktorú môžu zamestnanci škôl využívať na odborné poradenstvo súvisiace s prevádzkou škôl alebo ako psychologickú pomoc.

Hodnotenie žiakov

[Aktualizované 25.1.2022]

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo dňa 25.1.2022:

Nezabúdajme, že je veľmi dôležité, aby hodnotenie pomáhalo žiakom napredovať. Aké by teda malo byť?

Inšpirujte sa hlavnými princípmi, ku ktorým sme dospeli spolu s odborníkmi na našich webinároch o hodnotení, ktorých záznamy nájdete v časti REALIZOVANÉ WEBINÁRE. 1 2 3 4

Viac k špecifikám hodnotenia žiakov počas dištančného vzdelávania a po dištančnom vzdelávaní sa dozviete v Metodickom odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Školský semafor

[Aktualizované 10.5.2022]

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozastavilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pozastavený.

Informácie o aktualizácii usmernenia či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom regionálnych úradov školskej správy.

V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 môžete kontaktovať priamo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk.

Všetky potrebné dokumenty a súbory na stiahnutie nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva v časti ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Do školy bez obáv

Milí, učitelia a učiteľky, pripravili sme pre vás prehľadný leták, ktorý vysvetľuje benefity očkovania. Nájdete v ňom aj najčastejšie mýty, s ktorými sa dnes stretávame. Sú k nim pripojené dôležité fakty o vakcíne a očkovaní. Leták sme pre vás preložili do maďarského a tiež rómskeho jazyka.

Leták v slovenskom jazyku

Leták v maďarskom jazyku

Leták v rómskom jazyku

korona očkovanie- prvá strana korona očkovanie- prvá strana

Za otvorené školy

Fungovanie škôl od septembra ovplyvní miera zaočkovanosti. Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnutia čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu. Otvorené školy a prezenčnú výučbu v školských laviciach v novom školskom roku tak môže udržať očkovanie každého z nás. K podpore očkovania sa pridávajú aj zriaďovatelia škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

Minister školstva Branislav Gröhling preto vyrazil na turné po všetkých krajoch, aby spolu so zriaďovateľmi, ale aj zástupcami rôznych organizácií vyzýval rodičov, učiteľov a žiakov, aby pomohli toto číslo zväčšiť a prispieť ku kolektívnej imunite.

Od miery zaočkovanosti závisí, ako budú fungovať školy. Som si istý, že všetci chceme, aby sa žiaci vzdelávali v triedach. Preto budeme vyzývať, aby ľudia ešte využili tento mesiac a dali sa zaočkovať. Ochránia tak seba, znížia riziko šírenia vírusu, prispejú ku kolektívnej imunite a predovšetkým prispejú k tomu, aby školy normálne fungovali,“ apeluje šéf rezortu školstva.

Vzhľadom na šírenie delta variantu môžu na školách vznikať ohniská nákazy, čo môže mať za následok zatváranie tried. Prerušeniu prezenčnej výučby môže zabrániť vyššia zaočkovanosť. Očkovaním totiž nielen znižujeme riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale aj znížime aj riziko prenosu vírusu.

Ministerská kampaň „Za otvorené školy“ sa počas najbližších týždňov presunie do všetkých slovenských krajov.

Zdroj a link na celú tlačovú správu: Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“