Učíme na diaľku

Inšpirácie dobrej praxe

Tu nájdete všetky inšpirácie dobrej praxe

Materská škola

Vynášanie Moreny

ZŠ s MŠ Žarnovická Diviaky, Turčianske Teplice časť - Diviaky

S online projektom v našej Materskej škole Diviaky Buď online a zapoj sa! sme vás už zoznámili. V rámci neho sme si pripravili ďalší tradičný ľudový zvyk, a to vynášanie Moreny/Murieny. Tentoraz nám s programom a celým sprievodom pomohli žiačky zo SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach.

Základná škola

Sme obyčajne neobyčajná škola

Základná škola Bystrany

Sme obyčajná základná škola, aj napriek tomu, že všetci naši žiaci pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity a mnohí z nich aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Posledné dva školské roky neboli pre nikoho jednoduché, ani pre nás.

Základná škola

Kam KORONA posunula našu školu ...

Základná škola, Komenského 2666/16, Snina

Celý príbeh začal v piatok 13. marca 2020, keď sme všetci učitelia „nalepení“ na monitore počítača a s napätím počúvali, čo sa bude diať. Vtedy sme ešte vôbec netušili, kam nás učiteľov, ale i žiakov a ich rodičov posunie táto zvláštna doba, ktorú ešte nikto nikdy v školstve nezažil.

Iné

Svet našimi očami – sociálne siete

City Kids, Záhorská Bystrica

Projekt nášho občianskeho združenia CITY KIDS – SVET NAŠIMI OČAMI je určený pre všetky deti, ktoré sa potrebujú zorientovať v online svete. Naším cieľom je deťom priblížiť témy, ktoré v tejto dobe ovplyvňujú ich osobnosť a budujú vlastnosti, ktoré ich formujú ako človeka.

Základná škola

Tvorba pojmových máp

Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok

Tento príbeh sa tak trochu napísal sám. Pred približne 2 rokmi, na nás zo všetkých strán útočil Covid a všetci sme sa ocitli doma. Deti bez kamarátov, spolužiakov a učiteľov, učitelia bez kolegov a detí...

Základná škola
Materská škola

Školský parčík našimi rukami

Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava

Obdobie lockdownu, ktoré presunulo školu domov, nám ukázalo, že by sme sa mali naučiť spomaliť, byť trpezliví, tolerantní a vážiť si obyčajné veci. Zvykali sme si na život s obmedzeniami.

Základná škola
Materská škola

Ako sme našli cestu k online výtvarnej výchove

Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava

Na počiatku bol chaos. Začiatky dištančného a online vzdelávania, kedy sme sa učili na vlastných chybách metódou pokus-omyl, boli spojené s hľadaním správnej formy. O online vzdelávaní sme predtým veľa nevedeli, ani o platformách, ktoré sú k dispozícii.

Základná škola

Futbalová liga

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo

Sme Školský klub detí Fatima pri Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Námestove. V tomto školskom roku nás navštevuje 110 detí, ktoré sú podľa ročníkov zaradené do piatich oddelení pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek.

Základná škola

Rôzne fašiangové aktivity

ZŠ P. Horova, Michalovce

V čase Fašiangov nesmie chýbať fašiangová zábava. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde. Na karnevalovú zábavu sme sa pripravovali počas celého týždňa. A aj napriek prísnejším protipandemickým opatreniam sme si našu tradičnú fašiangovú zábavu zorganizovali, ...

Základná škola

Ako sme zvládli pandémiu

ZŠ P. Horova, Michalovce

Prácu si plánujem vopred, ale človek mieni a pandémia to zmení. Takto akosi sa to stalo aj nám, teraz už tretiakom. Na začiatku roka som si naplánovala divadielko Červená čiapočka. Žiaci si sami nahlásili, kto ktorú postavu dostane a zvládne.

Základná škola

Poďakovanie zdravotníkom

ZŠ P. Horova, Michalovce

Vždy to tak bolo a vždy bude, že charaktery ľudí sa prejavia v ťažkej, náročnej životnej situácii. Takou situáciou je aj 2 roky trvajúci boj s vírusom, ktorý zasiahol viac-menej každého z nás obmedzeniami, stratami, strachom, ale aj úctou, porozumením a vďakou.

Základná škola

Ako sa to dá

ZŠ P. Horova, Michalovce

Ďaleko na východe, takmer uprostred mesta, stoja storočné budovy našej školy, ktorá nemá ihrisko, zelené plochy, ale má úžasný ľudský potenciál, najmä vedenie posúvajúce vzdelávanie do 21.

CPPPaP / CŠPP

Nebudeme inkognito alebo... Viete, že sme na svete?

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zemianske Kostoľany

Súdržnosť, Cieľavedomosť, Špeciálnosť, Podpora, Pomoc. Všetko, čo sa odohralo v dobe pandémie Covid-19, sa už pomaly stáva minulosťou a súčasťou našich terajších dní je opäť prezenčné vzdelávanie, a nielen online vzdelávanie, ako to začalo počas pandémie.

Základná škola

Aký význam má expertné dobrovoľníctvo na škole?

Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen

Ako riaditeľka školy som sa zapojila do programu expertného dobrovoľníctva prostredníctvom bezplatnej online platformy. Vypracovala som krátky projekt Nastavenie procesu zmeny. Takto som získala pre školu expertnú dobrovoľníčku, ktorá pracuje v bankovníctve.

Iné

Škola cez poštovú schránku

Iné

Facebooková ŠKOLA CEZ POŠTOVÚ SCHRÁNKU bola vytvorená 25. marca 2020. Cieľom nie je propagácia tzv. poštárskej aktivity jednotlivca, ale spoločné hľadanie možnosti vzdelávania pre rôzne komunity. Vytvorili sme priestor, kde inšpirujeme kolegov ako vzdelávať deti, ktoré nemajú prístup k internetu či nemajú telefón. Tu sme začali so zdieľaním dostupných nápadov a materiálov, ktoré sa zmestia do poštovej schránky.

Materská škola
Materská škola

Buď online a zapoj sa!

ZŠ s MŠ Žarnovická Diviaky, Turčianske Teplice časť - Diviaky

Mojím zámerom projektu je aspoň sčasti nahradiť fyzický kontakt medzi deťmi v školských zariadeniach. Chcem vrátiť deťom sociálny kontakt, súťaživosť, prezentovanie sa navzájom medzi materskými školami a príležitosť zhodnotiť vlastný výkon a výkon iných detí. Deti tým získavajú nové priateľstvá a sociálne väzby.

Základná škola

Adventný kalendár u nás v škole

Základná škola Márie Rázusovej – Martákovej, Liptovský Mikuláš

Počas adventného obdobia sme sa s niektorými kolegyňami rozhodli spríjemniť hektické chvíle v škole. V návale povinností sa akosi vytratili radosť, vzájomná spolupatričnosť, spoločné zážitky...

Základná škola

Vianočné prekvapenie

Spojená škola, Školská 478, Zborov

„Ak chcete mať krásne oči, hľadajte v druhých to dobré, ak chcete mať krásne pery, hovorte len láskavé slová a ak chcete byť vyrovnaní, kráčajte s vedomím, že nikdy nie ste sami.“

Stredná škola

Láskyplný vianočný čas

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Čarovný čas Vianoc sa blíži. Čas, keď končí zhon a prichádza pokojné obdobie. V tejto neľahkej dobe sa nemôžeme stretávať tak, ako sme boli zvyknutí. Pokúsme sa na malú chvíľku zastaviť a pokojne rozjímať spolu so svojimi blízkymi.

Základná škola

Radosť rozdávaním rastie

Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa, Partizánske

Každoročne v našej škole v predvianočnom období uprednostňujeme ušľachtilý cit, veľkorysosť. Spolu s deťmi sa učíme hľadať krásu a dobro v obdarúvaní seba samého, v obdarúvaní priateľov, obyvateľov v našom mestečku.

Stredná škola

Vianočné srdce

SOŠ techniky a služieb, Levice

Naši žiaci v spolupráci so Školským podporným tímom zorganizovali zbierku dobrôt a hygienických potrieb pre sociálne slabé rodiny, ktoré má v starostlivosti Slovenský červený kríž územný spolok Levice.

Špeciálna škola

Darček pre šťastie

ŠZŠ Revúca

Tento príspevok asi nebude celkom z učiteľskej praxe a o dištančnom vzdelávaní.... Celým svetom hýbe niečo, čo tu ešte nebolo. Sme unavení a frustrovaní. ALE, kde je dobrá vôľa zvládnuť to a nájde sa aspoň jedno srdiečko, čo dokáže v ľuďoch nájsť to dobré a nechať to dobro narásť a inšpirovať, tam zlá nálada a beznádej nemajú šancu.

Mikulášsky darček so spätnou väzbou

SZŠ Felix, Bratislava

Blížil sa Mikuláš. Rozmýšľala som, čo pripravím pre deti ako darček odo mňa. S malou dušičkou som sa obrátila na rodičov, či by mi nepriviezli deti ráno na Železnú studničku.

Čajík pre starkých

ZŠ s MŠ Smolinské

Škola, v ktorej žijú deti tak úzko späté so starkými, je plná výnimočných skutkov. „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Učme deti hovoriť o emóciách

Spoločná nemecko-slovenská škola a materská škola, Bratislava

Každý čas v materskej škole chceme aktuálne využiť na to, aby sme deťom poskytli zároveň čo najväčšiu mieru normálnosti, ktorú sme poznali pred pandémiou, ale zároveň pripraviť ich aj na súčasné a budúce situácie, ktoré sa ešte stále javia byť neisté.

CPPPaP / CŠPP

„Jediný spôsob, ako nájsť limity toho, čo sa dá, je prekročiť ich a vojsť do nemožného”. – Arthur C. Clarke

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo

Je naozaj veľmi inšpirujúce, ako kolegovia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, na začiatku pandémie v roku 2020, dokázali nájsť spôsob ako si oslobodiť myseľ od zaužívaných postupov...

Ako sme podrástli počas dištančného vzdelávania

Spojená škola vo Vrbovom

Učiteľom a učiteľkám v Spojenej škole vo Vrbovom sa aj napriek náročným okolnostiam súvisiacim s pandémiou v školskom roku 2020/2021 podarilo podporiť pozitívnu atmosféru v škole ako medzi učiteľmi, tak aj medzi žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Základná škola
Príbeh

Premena obývačky na domáce štúdio

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Liptovská Teplička

Vlastný youtube kanál vytvorila a nahrala pani učiteľka z Liptovskej Tepličky, v ktorom prináša videá k lepšiemu upochopeniu preberaného učiva pre predmety matematika, biológia a fyzika.

Základná škola
Príbeh

Online výzvy na ZŠ Vrútocká

ZŠ Vrútocká, Bratislava

Nie vždy je to len o učení, spolužiaci alebo učiteľ si pripravili pre ostatných výzvy, aby si spríjemnili obdobie cez korona vírus a držali spolu.

Základná škola
Online výučba

Keď online škola baví

ZŠ Vrútocká, Bratislava

Spojením kreatívneho učiteľa a vyučovania online vznikla Sway prezentácia jednej druháckej triedy dokumentujúca ich cestu počas korona krízy.

Materská škola
Skúsenosti rodiča

Online škôlka

n/a

Už od skorého veku je dôležité rozvíjanie kognitívnych, afektívnych a psychomotických zručností. Pre deti predškolského veku je vhodné zvoliť tvorivé aktivity.

Základná škola
Online výučba

Lapbook

Základná škola, Veľký Krtíš

Dlhšia príprava učiteľa a dobrá spolupráca žiakov môže vyústiť do spoločného lapbooku.

Základná škola
Online výučba

Predložky

ZŠ a MŠ Kamenná Poruba

Precvičovanie angličtine ide aj za pomoci reklamného spotu.

Stredná škola
Online výučba

Mladý žurnalista

n/a

Skupinovou prácou v priebehu jedného týždňa vznikli perfektné noviny, ktoré sa dali použiť na prácu s inou triedou, ale aj ako vhodná pomôcka na čítanie s porozumením pri výučbe anglického jazyka.

Základná škola
Online výučba

Náučné videá pre prvákov z Prvouky

Základná škola s materskou školou, Vydrník

Sprostredkovanie učiva prostredníctvom náučných videí.

Materská škola
Základná škola
Príbeh

Každý sám a predsa spolu

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice

Z jednoduchej domácej úlohy zo slovenského jazyka sa stala celoslovenská výzva pre všetky deti, žiakov, študentov, rodičov, učiteľov, športovcov, hercov, moderátorov, vedcov a rôznych iných odborníkov.

Špeciálna škola
Podpora žiakov bez prístupu na internet

Škola cez poštovú schránku

Spojená škola internátna, Humenné

Pri myšlienke, ako pomôcť rodinám, ktoré nemajú možnosť pripojenia cez internet, nemajú ani telefón, ale majú záujem o informácie a vzdelávanie vznikla škola cez poštovú schránku.

Stredná škola
Online výučba

Virtuálny olympijský štadión

Gymnázium Žilina

Virtuálny olympijský štadión spája históriu so športom. Získané teoretické poznatky si môžete overiť v kvíze.

Stredná škola
Online výučba

Virtuálna telocvičňa

Gymnázium Žilina

Virtuálna telocvičňa v sebe ukrýva plno nápadov na cvičenia, ktoré hľadáte pomocou ukrytých nápovedí.