Učíme na diaľku

Inšpirácie dobrej praxe

Tu nájdete všetky inšpirácie dobrej praxe

Základná škola

Radosť rozdávaním rastie

Každoročne v našej škole v predvianočnom období uprednostňujeme ušľachtilý cit, veľkorysosť. Spolu s deťmi sa učíme hľadať krásu a dobro v obdarúvaní seba samého, v obdarúvaní priateľov, obyvateľov v našom mestečku.

Stredná škola

Vianočné srdce

Naši žiaci v spolupráci so Školským podporným tímom zorganizovali zbierku dobrôt a hygienických potrieb pre sociálne slabé rodiny, ktoré má v starostlivosti Slovenský červený kríž územný spolok Levice.

Špeciálna škola

Darček pre šťastie

Tento príspevok asi nebude celkom z učiteľskej praxe a o dištančnom vzdelávaní.... Celým svetom hýbe niečo, čo tu ešte nebolo. Sme unavení a frustrovaní. ALE, kde je dobrá vôľa zvládnuť to a nájde sa aspoň jedno srdiečko, čo dokáže v ľuďoch nájsť to dobré a nechať to dobro narásť a inšpirovať, tam zlá nálada a beznádej nemajú šancu.

Mikulášsky darček so spätnou väzbou

Blížil sa Mikuláš. Rozmýšľala som, čo pripravím pre deti ako darček odo mňa. S malou dušičkou som sa obrátila na rodičov, či by mi nepriviezli deti ráno na Železnú studničku.

Čajík pre starkých

Škola, v ktorej žijú deti tak úzko späté so starkými, je plná výnimočných skutkov. „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Učme deti hovoriť o emóciách

Každý čas v materskej škole chceme aktuálne využiť na to, aby sme deťom poskytli zároveň čo najväčšiu mieru normálnosti, ktorú sme poznali pred pandémiou, ale zároveň pripraviť ich aj na súčasné a budúce situácie, ktoré sa ešte stále javia byť neisté.

„Jediný spôsob, ako nájsť limity toho, čo sa dá, je prekročiť ich a vojsť do nemožného”. – Arthur C. Clarke

Je naozaj veľmi inšpirujúce, ako kolegovia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove, na začiatku pandémie v roku 2020, dokázali nájsť spôsob ako si oslobodiť myseľ od zaužívaných postupov a akceptovať možnosť robiť veci iným spôsobom rovnako kvalitne a byť tak svojim klientom blízko a poskytovať svoje služby aj napriek fyzickej vzdialenosti vyplývajúcej z núdzového stavu. Aj keď sa naokolo zatvárali brány, dokázali mať otvorené srdcia pre potreby svojich klientov – deti a žiakov, ich rodičov a učiteľov či ostatných klientov. Pracovali v plnom nasadení, realizovali podporné i preventívne a skupinové aktivity v on-line priestore. Dokonca zriadili telefónnu linku pomoci aj pre širokú verejnosť z ich okolia. Ak sa chcete dozvedieť viac o ich kreatívnych spôsoboch, o tom, ako prekračovali hranice nemožného, čo im na tejto ceste pomohlo, aké užitočné nástroje sa im podarilo vytvoriť a dať po praxe, prečítajte si ich inšpirujúci príbeh.

Ako sme podrástli počas dištančného vzdelávania

Učiteľom a učiteľkám v Spojenej škole vo Vrbovom sa aj napriek náročným okolnostiam súvisiacim s pandémiou v školskom roku 2020/2021 podarilo podporiť pozitívnu atmosféru v škole ako medzi učiteľmi, tak aj medzi žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čas dištančnej výučby využili na prebudenie talentov žiakov a ich solidarity voči seniorom z blízkeho domova dôchodcov. Odvážni a inovatívni učitelia, ktorí sa nezľakli novej situácie, ale podľa citátu Alexandra Grahama Bella „Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.“, nemali obavy vykročiť aj na cesty nepoznané. Ak chcete vedieť, čo všetko sa im na tejto ceste podarilo a ako to dokázali, prečítajte si ich inšpirujúci príbeh.

Základná škola
Príbeh

Premena obývačky na domáce štúdio

Vlastný youtube kanál vytvorila a nahrala pani učiteľka z Liptovskej Tepličky, v ktorom prináša videá k lepšiemu upochopeniu preberaného učiva pre predmety matematika, biológia a fyzika.

Základná škola
Príbeh

Online výzvy na ZŠ Vrútocká

Nie vždy je to len o učení, spolužiaci alebo učiteľ si pripravili pre ostatných výzvy, aby si spríjemnili obdobie cez korona vírus a držali spolu.

Základná škola
Online výučba

Keď online škola baví

Spojením kreatívneho učiteľa a vyučovania online vznikla Sway prezentácia jednej druháckej triedy dokumentujúca ich cestu počas korona krízy.

Materská škola
Skúsenosti rodiča

Online škôlka

Už od skorého veku je dôležité rozvíjanie kognitívnych, afektívnych a psychomotických zručností. Pre deti predškolského veku je vhodné zvoliť tvorivé aktivity.

Základná škola
Online výučba

Lapbook

Dlhšia príprava učiteľa a dobrá spolupráca žiakov môže vyústiť do spoločného lapbooku.

Základná škola
Online výučba

Predložky

Precvičovanie angličtine ide aj za pomoci reklamného spotu.

Stredná škola
Online výučba

Mladý žurnalista

Skupinovou prácou v priebehu jedného týždňa vznikli perfektné noviny, ktoré sa dali použiť na prácu s inou triedou, ale aj ako vhodná pomôcka na čítanie s porozumením pri výučbe anglického jazyka.

Základná škola
Online výučba

Náučné videá pre prvákov z Prvouky

Sprostredkovanie učiva prostredníctvom náučných videí.

Materská škola
Základná škola
Príbeh

Každý sám a predsa spolu

Z jednoduchej domácej úlohy zo slovenského jazyka sa stala celoslovenská výzva pre všetky deti, žiakov, študentov, rodičov, učiteľov, športovcov, hercov, moderátorov, vedcov a rôznych iných odborníkov.

Špeciálna škola
Podpora žiakov bez prístupu na internet

Škola cez poštovú schránku

Pri myšlienke, ako pomôcť rodinám, ktoré nemajú možnosť pripojenia cez internet, nemajú ani telefón, ale majú záujem o informácie a vzdelávanie vznikla škola cez poštovú schránku.

Stredná škola
Online výučba

Virtuálny olympijský štadión

Virtuálny olympijský štadión spája históriu so športom. Získané teoretické poznatky si môžete overiť v kvíze.

Stredná škola
Online výučba

Virtuálna telocvičňa

Virtuálna telocvičňa v sebe ukrýva plno nápadov na cvičenia, ktoré hľadáte pomocou ukrytých nápovedí.