Učíme na diaľku

Očkovanie

Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Aktualita 11. 3. 2021: Ministerstvo zdravotníctva SR dnes zverejnilo informáciu k preočkovaniu zamestnancov škôl vakcínou AstraZeneca https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-11-03-2021-astrazeneca-druha-davka

Aktualizovaný vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Žiaľ stále pretrváva stav, keď ministerstvo zdravotníctva čaká na dodávky príslušných vakcín pre kategóriu 56+, a z tohto dôvodu v najbližších dňoch nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti ich registrácie budeme opätovne informovať na tejto web stránke ministerstva.

Dokumenty, prílohy (aktualizované 26.2.2021)

Školy proti Covid-19

MŠVVaŠ pripravilo jednoduchú príručku pre žiakov a učiteľov. Obsahuje najzákladnejšie informácie o očkovaní, odpovede na najčastejšie otázky aj informácie, ako predchádzať nákaze.