Učíme na diaľku

Očkovanie

Aktualizované k 25.02.2021

Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, aby sa prihlasovali na očkovanie vtedy, keď dostanú od svojho riaditeľa link na prihlasovanie zaslaný z ministerstva.

Očkovanie už aj pre zamestnancov ZUŠ, CVČ a jazykových škôl

K 23.2. boli zverejnené termíny na očkovanie ďalších 26 922 pedagogických zamestnancov. Na vakcináciu sa môžu prihlásiť už aj pedagogickí zamestnanci vo veku do 55 rokov (vrátane) zo základných umeleckých škôl, centier voľného času a jazykových škôl.

Na dni 27. februára 2021 až 5. marca 2021 boli zverejnené termíny v očkovacích centrách v mestách – Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Ilava, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Žilina.

Súčasná fáza by mala trvať najbližší týždeň, v tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne robíme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb vďaka novele vyhlášky rozšíril aj odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov v najbližších dňoch zatiaľ nie sú k dispozícii. Ministerstvo zdravotníctva totiž čaká na dodávky vakcín.

Aktualita k 20.2.2021

Na základe vysokého záujmu náhradníkov bola dnešným dňom rozšírená možnosť priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a internátov vo veku do 55 rokov (vrátane).

Prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html môžu na konkrétny termín očkovania prihlásiť:

  • pedagogickí zamestnanci materskej školy a špeciálnej materskej školy,
  • pedagogickí zamestnanci základnej školy a špeciálnej základnej školy (vrátane ŠKD),
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti a ich školských zariadení,
  • pedagogickí zamestnanci strednej školy a jej školského zariadenia,
  • zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Do kategórie pedagogický zamestnanec, samozrejme, spadajú aj vychovávatelia, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a pedagogickí zamestnanci internátov na školách.

Voľné termíny na dni 21.2. až 26.2.2021

Na dni 21.2.2021 až 26.2.2021 sú ešte voľné termíny v očkovacích centrách Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská sobota, Rožňava, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom. Budeme radi preto radi, ak túto informáciu posuniete Vašim kolegom, aby sa mohli prihlásiť.

Zoznam prihlásených náhradníkov vo veku do 55 rokov (vrátane) je vždy v daný deň nahlásený očkovaciemu centru, aby ich v prípade voľných kapacít mohli kontaktovať. Kolegovia, ktorí sa prihlásili ako náhradníci, však majú zároveň od dnes možnosť sa objednať prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html.

V tejto chvíli nie sú k dispozícii ďalšie termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov. O možnosti registrácie zamestnancov nad 56 rokov budeme opätovne informovať na web stránke ministerstva https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/.

Vzor potvrdenia zamestnávateľa nájdete na https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ a zároveň v ŠIS. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Vystavte ho, prosím, všetkým tým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie. V očkovacom centre budú akceptovať aj podpísanú a naskenovanú verziu potvrdenia. Pri vystavovaní potvrdenia si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade uvedenia nepravdivých údajov na potvrdení sa dopúšťate priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasná fáza by mala trvať najbližší týždeň, v tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne robíme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb rozšíril aj na ďalších pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Dokumenty, prílohy (aktualizované 20.2.2021)