Učíme na diaľku

Aplikačné pomôcky - duševné zdravie

Školy a školské zariadenia sú priestorom množstva sociálnych interakcií, ktoré sprevádzajú rôznorodé reakcie v podobe širokej škály emócií či zmien v správaní.

MŠVVaŠ SR pripravilo aplikačné pomôcky pre podporu duševného zdravia v školách, v ktorých nájdete praktické odporúčania od psychológov spolu s kontaktmi na odborníkov.

Podporme žiakov počas ťažkých situácií spôsobených aj v dôsledku pandémie a vytvárajme v školách bezpečný priestor s možnosťou otvoreného a dôverného dialógu.
Ťažká situácia, ktorú váš žiak/žiačka/študent/študentka prežíva, nie je jednoduchá a veľmi potrebuje mať pri sebe „sprievodcu“, ktorým môžete byť aj vy, učitelia, školskí psychológovia, vychovávatelia či asistenti.

Ďakujeme za vašu každodennú prácu v školách a zvýšenú pedagogickú citlivosť k prežívaniu a správaniu sa vašich žiakov v ťažkých životných situáciách, v ktorých sa mnohí ocitli aj v dôsledku pandémie a zvýšenej sociálnej izolácie počas dištančného vzdelávania.

Ako zvládnuť emocionálne náročné situácie a tragické udalosti

Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách