Učíme na diaľku

Školský klub

Aktualizované k 25.06.2024

ŠKOLSKÝ KLUB VŽDY PORUKE ZO ZÁZNAMU!

(Aktualizované 31.01.2022)

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v rokoch 2020 a 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravovali vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub.

Aj v súčasnosti sa deti z veľkého množstva tried a škôl kvôli vážnosti situácie s variantom Omikron ostávajú učiť z domu.

Využite možnosť vrátiť sa k jednotlivým dielom Školského klubu, ktorých aktivity a pracovné listy do relácie pripravovali učitelia z praxe a metodici v súlade s učebnými osnovami.

Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania a je vhodná pre učiteľov i rodičov, ktorí majú chuť priniesť do dištančného vyučovania zaujímavé a aktivizačné prvky.

Jednotlivé diely sme pre vás prehľadne rozdelili podľa predmetov a ročníkov.

Relácia Školský klub je súčasťou aktivít Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.