Učíme na diaľku

Slovenský jazyk

Zimné vysielanie 2021

Slovenský jazyk 7/2021

22.2.2021

Téma: Prieskumníci z tretej C (slovné druhy - prídavné mená; antonymá; tvorba osnovy, rozprávanie príbehu podľa osnovy, práca s príbehom; prierezová téma - mediálna výchova)

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: sklenená misa, sklenený pohár, vytlačený materiál z našej stránky (obrázok 1, obrázok 2, obrázok 3, obrázok 4) + trocha vody v pohári, sóda bikarbóna, lyžička a papier

Slovenský jazyk 6/2021

15.2.2021

Téma: Rozprávka o písmenkovom kráľovstve alebo o tom, ako sa narodilo písmenko L (písmeno L, rozprávanie v 1. osobe - príprava na priamu reč, slovné druhy, obsah a význam slova, slovotvorba, tvorba príbehu)

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: papier, farebné fixy alebo perá

Výzva: Zahrajte sa na laboratórium láskavosti a napíšte nám príbeh o tom, čo sa vám podarilo.

Slovenský jazyk 5/2021

8.2.2021

Téma: S piesňou do sveta - umenie, ľudová pieseň, prídavné mená, plagát.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: hrniec, lopta, varechy a naberačky z kuchyne, písacie potreby a papier

Výzva: Vyrobte plagát na vlastné umelecké podujatie. Odfoťte a pošlite nám svoj plagát.

Slovenský jazyk 4/2021

1.2.2021

Téma: Od slova k textu, tvorba a rozprávanie príbehu, rozhovor, slovné druhy.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Pomôcky: prázdny kotúčik toaletného papiera, rámik z papiera

Výzva: Vymyslite a zašifrujte nejaké slovo do vety alebo ho napíšte pomocou obrázka, číslice v kombinácii s písmenkami a pošlite nám ho.

Slovenský jazyk 3/2021

25.1.2021

Téma: Pravopis vybraných slov, znelé a neznelé spoluhlásky, spodobovanie, opakovanie učiva 4. ročníka.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Vyberte si 5 spoluhlások z jednej skupiny (znelé, neznelé) a vymyslite vetu, aby sa každé slovo začalo niektorou spoluhláskou z tejto skupiny, ktorú ste si vybrali.

Pomôcky: štipce, vytlačené slová

Slovenský jazyk 2/2021

18.1.2021

Obojaké spoluhlásky, vybrané slová, opakovanie učiva 3. ročníka

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Napíšte recept, v ktorom požijete aspoň 3 vybrané slová, pošlite nám fotku receptu aj so surovinami.

Pomôcky: papier, fixky, farbičky, vytlačený zoznam jedál z našej stránky

Slovenský jazyk 1/2021

11.1.2021

Texty o zime, opis prírody
Tvrdé spoluhlásky
Delenie hlások na znelé a neznelé

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Vytvarujte spoluhlásky z rôzneho materiálu, ktorý nájdete doma.


Jesenné vysielanie 2020

Slovenský jazyk 5

14.12.2020

Vianoce

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Slovenský jazyk 4

07.12.2020

Bábkové divadlo, bábkoherec, bábkar, dramatizácia umeleckého textu. Dramatizácia literárneho diela, divadlo, režisér, dramaturg, scénický výtvarník, kameraman.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva: Vymyslite príbeh, v ktorom budú vystupovať vaše ponožkové bábky, pošlite nám fotku aj s príbehom na adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk. A kto si trúfa, môže napísať aj jednoduchý scenár.

Slovenský jazyk 3

30.11.2020

Hádanka. Delenie hlások, druhy viet, interpunkčné znamienka. Ľudová slovesnosť. Príslovia, porekadlá, pranostiky. Vybrané slová

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Skúste vyrobiť podľa nášho návodu svoju hračku a pošlite nám fotografiu. Alebo nám napíšte alebo nakreslite, ako sa doma hrávate vy.

Slovenský jazyk 2

23.11.2020

Rozprávanie podľa série obrázkov, hláska, písmeno, komiks, povesť, vybrané slová.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Urobiť sám zo seba alebo s kamarátom postavičku z nejakého komixu, pridať bublinu, napísať do nej text a poslať foto.

Slovenský jazyk

16.11.2020

Rozprávka, nadpis, autor, ilustrácia, ilustrátor, spisovateľ, kniha, knižnica, abeceda

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Pozbierať 6 predmetov, usporiadať podľa abecedy, poslať - buď napísaný zoznam podľa abecedy alebo fotografiu, ako ich deti poukladali podľa abecedy alebo podľa vlastnej fantázie.