Učíme na diaľku

Povinné predprimárne vzdelávanie

Informácie a stanoviská MŠVVaŠ SR

[Aktualizované 10.2.2022]

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa deti prijímajú od školského roku 2021/2022.

Formy plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (ďalej len PPV):

  • pravidelné denné dochádzanie v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne, okrem času školských prázdnin. Pričom dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako 4 hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (k žiadosti je potrebné priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie);
  • individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov;
  • individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu;
  • osobitný spôsob plnenia PPV podľa §23 školského zákona.

Všetky dokumenty a stanoviská vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa predprimárneho vzdelávania nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v sekcii Regionálne školstvo.

Súčasťou sekcie sú aj Často kladené otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním.

Individuálne vzdelávanie v rámci povinného predprimárneho vzdelávania

Na základe podnetov od vás sme v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zorganizovali webinár Námety na spôsob posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania. Podrobnejšie sme sa na ňom venovali celému procesu posudzovania detí na individuálnom vzdelávaní, ktoré prebehne počas marca 2022 v ich kmeňových materských škôlkach.

ZÁZNAM Z WEBINÁRA si môžete pozrieť na našom YouTube.

YouTube

Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci PPV

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sme pre vás pripravili Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania, v ktorom nájdete:

  1. Hlavné zásady a princípy
  2. Metódy a formy posúdenia dieťaťa v individuálnom vzdelávaní
  3. Prílohu č. 1 - Vzor určenia obsahu individuálneho vzdelávania
  4. Prílohu č. 2 - Sprievodcu cieľmi a obsahom povinného predprimárneho vzdelávania

Metodicke_tlacidlo

Plné znenie Sprievodcu cieľmi a obsahom povinného predprimárneho vzdelávania si môžete stiahnuť na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Prechod z materskej do základnej školy a prípravný ročník

Prechody%20z%20MS%20na%20ZS

Pripravny%20rocnik

Info%20v%20kocke