Učíme na diaľku

Tím Učíme na diaľku vytváral podporu školám počas celého obdobia covidovej pandémie rôznymi aktivitami. Jednou z nich bolo aj vysielanie televíznych relácií pod názvom Školský klub.

Inšpirácie 13th Jun 2022 · Adriana Šišková

Televízne vyučovanie počas pandémie pod názvom Školský klub

Ak patríte k pedagógom, ktorí premýšľajú, ako využiť potenciál hier vo vyučovaní, ale neviete, ako na to, inšpirujte sa naším webinárom.

Inšpirácie 9th Jun 2022 · Veronika Kevély

Videohry vo vzdelávaní a výchove

Najlepšou cestou ako pomôcť dieťaťu, ktoré sa ocitá v strese, je všimnúť si jeho pocit a pomenovať ho.

Inšpirácie 8th Jun 2022 · Veronika Kevély

Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť

Chcete podporiť klímu triedy a pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svojich emóciách?

Inšpirácie 7th Jun 2022 · Veronika Kevély

Kufrík záchrany ako pomôcka na zvládanie stresu v škole a doma

Cenné inšpirácie a myšlienky Virginie Satirovej.

Inšpirácie 6th Jun 2022 · Lívia Johanová

Inšpiratívne myšlienky Virginie Satirovej

Tému efektívnej komunikácie s deťmi a rodičmi v strese nám priblížili odborníčky z Inštitútu Virginie Satirovej v SR pani PhDr. Hana Ščibrányiová a pani Mgr. Rebeka Trepačová.

Inšpirácie 5th Jun 2022 · Lívia Johanová

Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese?

Kľúčom úspechu každej spolupráce je komunikácia. Je potrebné hovoriť spolu o tom, ako pristupovať k dieťaťu tak, aby sa mu darilo.

Inšpirácie 30th May 2022 · Veronika Kevély

Spolupráca učiteľ – asistent pre dobro žiakov

Chcete byť správcami VIKI na vašej škole? Poproste o to vášho riaditeľa, ktorý vám cez RIAM konto k vášmu menu pridelí funkciu administrátora VIKI. Ako to vyzerá a čo tam môžete robiť?

Inšpirácie 26th May 2022 · Veronika Kevély

Informačný webinár k VIKI 2022

Pán Bachratý predstavuje model komplexného inkluzívneho vzdelávania školy pre všetkých s prvkami pedagogiky Margaret Rasfeld.

Inšpirácie 25th May 2022 · Veronika Kevély

Ako zaujať a učiť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v 21. storočí?

Aj napriek istým bariéram má inklúzia množstvo výhod, ktoré by sme si mali opakovať a uvedomovať, a to najmä vo chvíľach, kedy je jej realizácia ťažká a vyžaduje si zmeny .

Inšpirácie 24th May 2022 · Veronika Kevély

Práca s rómskymi deťmi na vyučovaní a v školskom klube