Učíme na diaľku

Inšpiratívne myšlienky Virginie Satirovej

06.06.2022|Lívia Johanová

06.06.2022 Cenné inšpirácie a myšlienky Virginie Satirovej.

Z webinárov venovaných podpore psychického zdravia učiteľov, ktoré sme realizovali v spolupráci s Inštitútom Virginie Satirovej*, pre vás vyberáme cenné inšpirácie a myšlienky Virginie Satirovej. Virginia Satirová (1916-1988) bola americkou učiteľkou, sociálnou pracovníčkou, psychologičkou a terapeutkou a je považovaná za autorku spoločnej rodinnej terapie (Conjoint Family Therapy, 1964). Verila, že človek má dve základné tendencie – prežiť a rásť (rozvíjať sa) a je prejavom životnej sily, energie, má svoj potenciál a je spirituálnou bytosťou.

foto-1 ZDROJ fotografie V. Satirovej: WEBINÁRE V SPOLUPRÁCI S INŠTITÚTOM VIRGINIE SATIROVEJ V SR. Učíme na diaľku, 2021. Ako podporiť svoje psychické zdravie. Youtube [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na: Ako podporiť svoje psychické zdravie - YouTube

Virginia Satirová povzbudzuje a sprevádza človeka k piatim slobodám, ktorých cieľom je posilniť sebaúctu jednotlivca:

 • Sloboda vidieť a počuť to, čo je, namiesto toho, čo by malo byť, bolo a bude.
 • Sloboda hovoriť to, čo človek cíti a čo si myslí, namiesto toho, čo by mal cítiť a čo by si mal myslieť.
 • Sloboda cítiť to, čo človek cíti, namiesto toho, aby cítil, čo sa od neho čaká.
 • Sloboda požiadať o to, čo človek chce, namiesto toho, aby čakal na to, čo mu kto dovolí.
 • Sloboda zobrať sám za seba odvahu, namiesto vyhľadávania „bezpečia“ bez vĺn a knísania lode.

Virginia Satirová sprevádzala ľudí, aby dosiahli kongruenciu - láskyplné a autentické spojenie so sebou, kedy je vnútorné prežívanie človeka v zhode s jeho vonkajším správaním. V kongruentnej pozícii sú ľudia v kontakte so svojou sebaúctou a dokážu si vážiť sami si seba, aj iných. Kľúčové ciele a výzvy podľa Virginie Satirovej na tejto ceste sú:

“Chcem Ťa milovať a pritom Ťa nezvierať. Oceňovať Ťa a pritom Ťa nesúdiť. Byť s Tebou a pritom Ťa nerušiť. Pozývať Ťa a pritom si nerobiť nároky. Opúšťať Ťa a pritom nemať pocit viny. Kritizovať Ťa a pritom Ťa nesúdiť. Pomáhať Ti a pritom Ťa neurážať. A ak môžem dostať to isté od Teba, potom sa môžeme skutočne stretnúť a navzájom sa obohatiť.”

Virginia Satirová považuje za veľmi dôležité, aby medzi ľuďmi prichádzalo k nadviazaniu kontaktu pri komunikácii. Kontakt vzniká podľa Virginie Satirovej takto:

“Verím, že najväčší dar, aký si môžem predstaviť od kohokoľvek dostať je, keď ma vidí, keď ma počuje, keď mi rozumie a keď sa ma dotýka. Najväčší dar, aký môžem dať ja, je vidieť, počuť, rozumieť a dotýkať sa iného človeka. Keď sa toto udeje, cítim, že vznikol kontakt.”

Presvedčenia V. Satirovej

 • RODIČIA ROBILI TO NAJLEPŠIE, ČO VEDELI a čo sa naučili, keby to vedeli robiť lepšie, tak by to urobili...
 • NEMÔŽEME ZMENIŤ MINULÉ UDALOSTI, len ich DOPAD na tu a teraz. * VŠETKO SPRÁVANIE MÁ SVOJ ÚČEL.
 • PROBLÉM NIE JE PROBLÉMOM, problémom je to, ako ho zvládame, ako si s ním poradíme.
 • NEMÔŽEME ZMENIŤ MINULÉ UDALOSTI, ktoré sa stali, DOKÁŽEME VŠAK ZMENIŤ ICH DOPAD/vplyv, ktorý na nás majú v súčasnosti.
 • ĽUDSKÉ PROCESY sú UNIVERZÁLNE.
 • ZMENA STÁLE PREBIEHA. ZMENA JE VŽDY MOŽNÁ.
 • ĽUDIA SÚ SI ROVNÍ: Všetci máme v sebe Životnú silu.
 • SME PREJAVOM ŽIVOTA.
 • JEDINEČNOSŤ: Stretávame sa na rovine rovnakosti a rastieme na rovine odlišnosti.
 • ZDROJE: Všetci máme zdroje, ktoré potrebujeme, všetci máme potenciál pre rast.
 • MOŽNOSŤ VOĽBY: Často si neuvedomujeme, že máme možnosť voľby.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si webinár: Ako podporiť svoje psychické zdravie - YouTube

Zdroj: Učíme na diaľku, 2021. Ako podporiť svoje psychické zdravie. Youtube [online]. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na:  Ako podporiť svoje psychické zdravie - YouTube

*Ide o mimovládnu, neziskovú a vzdelávaciu organizáciu poskytujúcu vzdelávanie v Systemickom modeli rastu V. Satirovej. Poslaním Inštitútu Virginie Satirovej je podpora vzdelávania, lektorská, terapeutická, poradenská, konzultačná, supervízna, publikačná alebo iná podporná činnosť súvisiaca s praktickým využitím Systemického modelu rastu Virginie Satirovej. IVS v SR je akreditovaný výcvikový inštitút Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS). Lektori IVS pracujú ako profesionálni psychoterapeuti a poradcovia s jednotlivcami, pármi a rodinami. (Zdroj: Inštitút Virginie Satirovej: O nás (satir-institute.sk))