Učíme na diaľku

Kontaktný formulár

Činnosť portálu Učíme na diaľku bola ukončená. V priebehu našej dvojročnej činnosti sme odpovedali na takmer 9000 vašich otázok týkajúcich sa pandemických opatrení a usmernení v školách a školských zariadeniach.

Od 15.6.2022 sa v prípade akýchkoľvek otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 môžete obracať priamo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk. Ďakujeme.