Učíme na diaľku

Pre deti je motivujúcim prvkom v učení zážitok z úspechu. Nechajme preto deti “zažiariť”.

Inšpirácie 24th May 2022 · Veronika Kevély

Hodnotenie v pohode a s primeranou dávkou stresu nielen pre žiakov so ŠVVP

Radi by sme vám dali do pozornosti veľmi zaujímavú online odbornú konferenciu, ktorá sa zamerala práve na témy týkajúce sa dopadov pandémie.

Inšpirácie 23rd May 2022 · Veronika Kevély

Inšpirujte sa informáciami z online konferencie o duševnom zdraví učiteľov

Zaujíma vás, ako je možné zvládať záťaž a stres, ktoré so sebou priniesla pandémia?

Inšpirácie 23rd May 2022 · Veronika Kevély

Ako efektívne zvládať záťaž, stres a krízovú situáciu

Jednou z možností ako ich nielen motivovať, ale aj vzdelávať a trénovať v kľúčových kompetenciách dnešnej doby, je využiť formu hier vo vzdelávacom procese.

Inšpirácie 22nd May 2022 · Lívia Johanová

Ako je možné pomocou hier motivovať mladých ľudí - žiakov a študentov a formovať ich mediálnu gramotnosť?

Karel Strachota, riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov Jeden svet na školách, organizácie Člověk v tísni z Prahy, o tom, ako formovať mediálnu gramotnosť žiakov.

Inšpirácie 22nd May 2022 · Lívia Johanová

Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?

Potrebujeme sa zaujímať o dianie okolo nás, správne formulovať otázky a hľadať odpovede. Aj o tom je vedecká gramotnosť.

Rozhovory 12th May 2022 · Veronika Kevély

Vedecká gramotnosť

Je zrejmé, že školy museli preukázať vysokú dávku flexibility a schopnosti prispôsobiť sa na zmenené podmienky, a to za veľmi krátky čas. K čomu nás tieto dva pandemické roky priviedli?

Rozhovory 6th May 2022 · Veronika Kevély

Možnosti podpory - Hybridné vzdelávanie

Chceme a túžime po tom, aby sa naše hodnoty pretavili aj do prostredia, v ktorom žijeme? Čo je prvým krokom k tomu, aby sa nám to podarilo?

Rozhovory 5th May 2022 · Lívia Johanová

Ako hodnotou chcete, aby žila Vaša škola?

Zaujíma vás, ako spoločnosť ovplyvňujú dezinformácie a propaganda? Chcete vedieť, ako si informácie overovať a ako rozoznať dôveryhodné zdroje?

Rozhovory 4th May 2022 · Veronika Kevély

Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií

Čo si myslíte, akú pomoc môžu poskytnúť školské kluby detí (ďalej i ŠKD) v kontexte kompenzačných foriem v čase pandémie žiakom?

Rozhovory 4th May 2022 · Veronika Kevély

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie