Učíme na diaľku

Ako je možné pomocou hier motivovať mladých ľudí - žiakov a študentov a formovať ich mediálnu gramotnosť?

22.05.2022|Lívia Johanová

22.05.2022 Jednou z možností ako ich nielen motivovať, ale aj vzdelávať a trénovať v kľúčových kompetenciách dnešnej doby, je využiť formu hier vo vzdelávacom procese.

Niekedy je pre nás nepochopiteľné, koľko času mladí ľudia, žiaci a študenti strávia hraním hier a pýtame sa prečo? Jane McGonnigal, popredná americká odborníčka na herný dizajn argumentuje, že každodenný “pracovný cyklus” mladých ľudí je pre nich skrátka nudný. Nielenže sa rutinne opakuje, ale okrem známok v škole mladým ľuďom pričasto neponúka hmatateľný výsledok ich práce. (2011, Reality is Broken)

Ako teda motivovať mladých ľudí - našich žiakov a študentov, aby pre nich učenie sa a povinnosti neboli len “nutným zlom”, ale aby sa im venovali s pocitom radosti a zmysluplnosti? Čo urobiť preto, aby boli vnútorne motivovaní, schopní rásť osobnostne, ale i vedomostne? Jednou z možností ako ich nielen motivovať, ale aj vzdelávať a trénovať v kľúčových kompetenciách dnešnej doby, je využiť formu hier vo vzdelávacom procese a vytvoriť tak inovatívne vzdelávanie.

Podľa Jane McGonigal (2011, Reality is Broken) sa mladí ľudia k hrám uchyľujú preto, lebo im ponúkajú zaujímavejšiu a zábavnejšiu prácu/činnosť, v ktorej vedia dosahovať “reálne”, viditeľné či hmatateľné výsledky.

Hry mladým ľuďom okrem jasných pravidiel a cieľa hry, ponúkajú okamžitú spätnú väzbu s konkrétnymi viditeľnými výsledkami, čo je významným zdrojom motivácie a zábavy, a preto sa im venujú dobrovoľne a radi. To, čo mladých ľudí na hrách priťahuje, je ich dizajn, ktorý je nastavený tak, že v nich vždy majú šancu na úspech. Ak v hrách zažívame výzvy, ktoré sú nad naše herné schopnosti, je takmer isté, že poctivým tréningom ich prekonáme. V reálnom svete tento princíp funguje takto priamočiaro len zriedkakedy. Veľké množstvo hier vytvára tiež priestor na socializáciu a budovanie kamarátstiev. Mladý človek tak hraním hier vie byť súčasťou “niečoho väčšieho”. (IBID)

Hry ako komplexné médium dokážu mladých či starších ľudí veľa naučiť. Podľa výskumov sú ideálnym nástrojom, ako (sa) nadobudnúť kľúčové kompetencie a spôsobilosti 21. storočia. (Jordan Shapiro et. al., 2014, Midshif Guide to Digital Games and Learning). Sú zaujímavé a potrebné médium pre formálny vzdelávací sektor a ponúkajú pestrú formu, ktorou vieme prenášať kompetencie, vedomosti a zručnosti na hráčov, žiakov a študentov. Skutočnosť, že mladí ľudia sa veľmi radi a veľmi často hrajú, môže byť preto skvelou príležitosťou ako ich využiť na to, aby sme ich dokázali naučiť napríklad nielen kriticky myslieť, ale aj trénovať dôležité sociálne kompetencie ako napríklad tímovú prácu, mediálnu gramotnosť, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, strategicky myslieť a pod.

Na tento účel môžu poslúžiť aj hry od Impact Games. Je to inovačná platforma pre vývoj hier, gamifikácie a technológií pre pozitívny spoločenský dopad. Svojím mottom “Vyhrajme si lepší svet” využíva prienik zábavy a edukatívnosti hier a snaží sa ich v čo najväčšej miere dostávať do slovenských škôl. Pre vzdelávací sektor ponúka portfólio vlastných hier, ktoré sú vytvorené s ohľadom na obsah štátnych vzdelávacích programov a dajú sa využiť na 45 minútových vyučovacích hodinách. K vlastným i mainstreamovým hrám ponúka aj metodické podklady. V ponuke Impact Games nájdeme aj tréningy pre pedagógov, workshopy pre žiakov a študentov a zároveň vytvára aj priestor byť aktívnym hráčom v komunite ľudí, ktorí chcú digitálnu a technologickú transformáciu v školstve formovať spolu s nimi. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si pozrieť záznam jedného z našich webinárov “Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?” (KÁVA RIADITEĽOV: Ako sa brániť dezinformáciám v škole a v zborovni?), kde hosťujú predstavitelia a zakladatelia Impact Games, Mgr. Jakub Žaludko a Mgr. Veronika Golianová. V rámci webinára nám bližšie predstavili ich aktivity a hry Follow me a Áronova dilema, ktoré môžu naučiť žiakov hravým spôsobom, ako sa brániť dezinformáciám, predsudkom voči utečencom a ako si trénovať kritické myslenie. Viac o ponuke hier Impact Games, metodických príručiek, workshopov, tréningov a o všetkom ostatnom zo sveta vzdelávania hrou nájdete na Impact Games – Vyhrajme si lepší svet.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Ako sa brániť dezinformáciám v zborovni. Youtube [online]. [cit. 2022-28-04]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=6OvvyEzNq3E

Spracovala: Lívia Johanová

Spoluautori: Jakub Žaludko, Veronika Golianová, IMPACT GAMES