Učíme na diaľku

Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?

22.05.2022|Lívia Johanová

22.05.2022 Karel Strachota, riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov Jeden svet na školách, organizácie Člověk v tísni z Prahy, o tom, ako formovať mediálnu gramotnosť žiakov.

Pre dnešnú dobu je charakteristická záplava informácií v mediálnom svete, na internete a na sociálnych sieťach a je teda prirodzené, že hlavne pre žiakov a študentov je veľmi náročné sa v tomto množstve informácií spoľahlivo orientovať. Ako im môžeme pomôcť v tom, aby vedeli lepšie rozlišovať protichodné či klamlivé informácie? Tému, ako podporiť kritické myslenie mladých ľudí, žiakov i študentov a ako formovať ich mediálnu gramotnosť, nám priblížil vzácny hosť pán Karel Strachota, riaditeľ jedného zo vzdelávacích programov JSNS – jeden svet na školách, organizácie Člověk v tísni z Prahy, z Českej republiky, v rámci realizovaného webinára “Ako sa brániť dezinformáciám v triede a v zborovni?”. Prinášame vám jeho cenné myšlienky, inšpirácie a podnety, ktoré vám môžu pomôcť pri budovaní mediálnej gramotnosti vašich žiakov či študentov. Ak sa chcete inšpirovať a dozvedieť viac, pozrite si webinár: KÁVA RIADITEĽOV: Ako sa brániť dezinformáciám v škole a v zborovni?

Pán Strachota je zakladateľom vzdelávacieho programu Jeden svet na školách JSNS, ktorý má na svojom webovom portáli k dnešnému dňu cez 340 audiovizuálnych výučbových materiálov, videí, pracovných listov, prezentácií a metodických materiálov, venujúcich sa najmä oblasti formovania mediálnej gramotnosti žiakov všetkých vekových kategórií či moderných českých dejín. JSNS má bohaté, viac ako 20-ročné skúsenosti z oblasti vzdelávania. Do jeho aktivít je zaregistrovaných cez 3600 českých škôl a 600 inštitúcií, ktoré z neho čerpajú informácie a inšpirácie pre oblasť vzdelávania a formovania mladých ľudí, žiakov i študentov.

Žijeme v dobe mediálnej revolúcie. Mladí ľudia trávia dlhý čas vo virtuálnom priestore, ktorý okrem pozitív prináša so sebou aj veľa negatív a rizík. A to hlavne v oblasti sociálnych sietí. Objavujú sa závislosti, kyberšikana, sexting, fakenews, polarizácia spoločnosti a pod. Treba posilňovať mediálnu gramotnosť žiakov a študentov, aby vedeli rozlišovať informácie a odolávať týmto rizikám.

Podľa pána Strachotu je pre formovanie žiakov všetkých vekových kategórií v oblasti mediálneho vzdelávania kľúčová systematická práca a rola učiteľa. Učitelia pri tom potrebujú podporu, a preto kladie maximálny dôraz na praktickosť metodických materiálov, ktoré musia byť ľahko použiteľné a aplikovateľné a tiež zaujímavé a príťažlivé pre mladých ľudí. A práve také sú materiály z dielne JSNS.

Dôležitým cieľom mediálneho vzdelávania je podľa pána Strachotu učiť žiakov a študentov samostatne vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať a posudzovať dôveryhodnosť mediálnych posolstiev, rozlišovať tie, ktoré sú založené na faktoch od tých manipulatívnych a klamlivých. Zoznamovať žiakov s potenciálom moderných technológií a tiež s ich veľkými rizikami, viesť ich k opatrnosti a digitálnej striedmosti. Ako užitočný nástroj na formovanie mediálnej gramotnosti pán Strachota predstavuje koncept piatich kľúčových otázok, ktorý vytvorili odborníci pre oblasť vzdelávania práve v JSNS a používajú ho od roku 2007. Cieľom je učiť mladých ľudí klásť si pri preberaní správ a mediálnych posolstiev nasledujúce otázky: Kto je autorom správy či informácie? Komu je správa adresovaná? Prečo? Čo je jej obsahom? Ako, akým spôsobom je správa podávaná ďalej? JSNS vytvorila na základe tejto metodiky množstvo vzdelávacích videí, ktoré sú pre mladých ľudí, žiakov i študentov veľmi atraktívne. Pomohla tomu i spoluprácu JSNS a známeho českého Youtubera Karla Kovářa alias Kovyho, ktorý veľmi zaujímavým spôsobom približuje mladým ľuďom prečo je potrebné sa zamýšľať a hľadať odpovede na vyššie položené otázky. Kompletné materiály spolu s inštrukciami a pracovnými listami k audiovizuálnym lekciám nájdete na tomto odkaze: www.jsns.cz/lekce/226328-kovyho-medialni-ring-1-dil-kdo. Ostatné audiovizuálne lekcie nájdete na tomto odkaze www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/lekce.

Pán Strachota predstavil aj ďalšie užitočné metodické príručky. Príručka s názvom “Dezinformační dezinfekce” sa venuje dezinformáciám aj ohľadom koronavírusu a ponúka odpovede na to, ako vznikajú a prečo sa šíria (koronavírusové) dezinformácie, ako aj praktický metodický materiál “Dezinformácie a konšpirácie v triede – 10 tipov ako reagovať”. Podelil sa s nami aj o ukážku a pár konkrétnych tipov a odporučení, ktoré nám môžu pomôcť v boji proti dezinformáciám:

  • Sila dezinformácií spočíva v emóciách, ktoré vyvolávajú. Mladých ľudí môžeme učiť vnímať a rozlišovať, aké emócie v nich konkrétna správa vyvoláva.
  • Reagujme záujmom, nehodnoťme, nezahanbujme, neodsudzujme, ale veďme žiakov k tomu, aby sa sami zamysleli na tým, čo hovoria a čomu veria.
  • Majme pod kontrolou naše očakávania. Zmena nepríde hneď.
  • Nepresviedčajme, nereagujme hneď protiargumentami.
  • Klaďme čo najkonkrétnejšie otázky, ktoré môžu doviesť žiakov k tomu, aby sami získali pochybnosti. Môže pomôcť koncept spomenutých piatich otázok.
  • Spolupracujme, zapojme celú triedu.
  • Nerezignujme na fakty!

Metodická príručka Dezinformačná dezinfekcia obsahuje aj kartovú hru, kde majú žiaci a študenti možnosť odhaľovať a priraďovať k jednotlivým vybraným dezinformáciám typy motivácie ich šíriteľov. Inštrukcie aj karty sú v tejto príručke voľne dostupné. Kompletné spomenuté materiály ohľadom dezinformácií nájdete na nasledovnom odkaze: www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/dezinformacni-dezinfekce

Na záver pán Strachota predstavuje ešte metodické materiály týkajúce sa aktuálnej situácie vojny na Ukrajine, ktoré nájdete na nasledovných odkazoch: www.jsns.cz/valka-na-ukrajine; www.jsns.cz/valka-na-ukrajine/metodicky-material-valecny-konflikt-jako-tema-ve-vyuce. Nájdete v nich odporúčania, ako hovoriť s deťmi o vojne na Ukrajine, ako integrovať ukrajinské deti do tried a ako sa postaviť k otázke utečencov (nielen tým z Ukrajiny), či ruskej propagande. Viac o cenných a inšpiratívnych materiáloch JSNS nájdete aj na nasledovných odkazoch: www.jsns.cz. www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani

Ďakujeme pánovi Strachotovi, že nás obohatil svojou prítomnosťou a zdieľal s nami cenné a užitočné informácie, ako aj voľnodostupné inšpiratívne materiály JSNS. Prajeme Vám, pán Strachota, všetko dobré, veľa radosti a odhodlania do ďalšej práce.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Ako sa brániť dezinformáciám v škole a v zborovni? Youtube [online]. [cit. 2022-05-04]. Dostupné na: KÁVA RIADITEĽOV: Ako sa brániť dezinformáciám v škole a v zborovni? Spracovala: Mgr. Lívia Johanová