Učíme na diaľku

Možnosti podpory - Hybridné vzdelávanie

06.05.2022|Veronika Kevély

06.05.2022 Je zrejmé, že školy museli preukázať vysokú dávku flexibility a schopnosti prispôsobiť sa na zmenené podmienky, a to za veľmi krátky čas. K čomu nás tieto dva pandemické roky priviedli?

Zaujíma vás, aké možnosti podpory aktuálne poskytuje hybridné vzdelávanie? Lektorky, PaedDr. Jana Dudášová a Mgr. Zuzana Mikušová zo ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave, vám rady predstavia svoje osvedčené skúsenosti s hybridným vzdelávaním. V našom webinári nám poskytli námety a konkrétne ukážky využiteľné (nielen) v období pandémie. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Aké skúsenosti máte doteraz s hybridným vyučovaním? Predpokladáme, že ste počas posledných dvoch pandemických rokov nejeden krát komunikovali s vašimi žiakmi cez obrazovku počítača opakujúc pri tom otázky typu: „Vidíte ma? Počujete ma?“. Nakoľko chýbala skúsenosť s týmto spôsobom vzdelávania, je pochopiteľné, že sa učitelia môžu cítiť, akoby boli počas pandémie ponorení do studenej vody. Nutnosť rýchlo sa adaptovať na zmenené podmienky, bola pre mnohých stresujúcim zážitkom. Naše lektorky a účastníčky webinára nám dokazujú, že z toho zároveň dokázali vyťažiť množstvo inšpirácií dobrej praxe.

Zo skúseností učiteľov vyplýva, že pre úspešné hybridné vzdelávanie je základom kvalitná technika(mikrofón, obraz, prezentácia, okamžitá technická podpora v prípade potreby). Úspešnosť hybridného vyučovania na nižších vzdelávacích stupňoch (predovšetkým u prváčikov) je zasa závislá aj od spolupráce rodičov dieťaťa. Pokiaľ však nedochádza k vzájomnému porozumeniu medzi učiteľom a dieťaťom, t. j. dieťa nepočuje zreteľne pedagóga alebo nevidí dobre cez kameru na tabuľu, alebo na prezentovaný materiál pred kamerou – automaticky dochádza k frustrácii z vyučovania. Prejaví sa to poklesom pozornosti, motorickým nepokojom až apatiou. O to viac boli učitelia nútení zlepšovať sa v používaní informačných technológií, a hlavne v používaní rôznych vzdelávacích aplikácií a softvérov.

Kľúčové predpoklady fungujúceho hybridného vyučovania počas pandémie:

  • materiálno-technické zabezpečenie (interaktívne jednotky, interaktívne tabule, počítače);
  • pedagogický personál s vysokým nasadením;
  • služba rodičom (zapožičanie notebookov, tabletov).

Je zrejmé, že školy museli preukázať vysokú dávku flexibility a schopnosti prispôsobiť sa na zmenené podmienky, a to za veľmi krátky čas. K čomu nás tieto dva pandemické roky priviedli? Naučili sme sa využívať dostupné technológie (grafické tablety, vizualizéry) a online nástroje (aplikácie, výukové softvéry, edukačné portály a pod.).

Aké alternatívy hybridného vyučovania poznáme?

  1. Učiteľ a časť detí prezenčne (OP), časť detí online.
  2. Učiteľ online (pripája ich asistent, vychovávateľ ŠKD), deti prezenčne.
  3. Učiteľ online (pripája ich asistent, vychovávateľ ŠKD), deti kombinácia – hybridne.
  4. Iné kombinácie.

Myslíte si, že nie je možné pripájať deti v rámci úplne všetkých predmetov? Ktoré by ste uprednostnili vy a v akej kombinácii? Neviete si to predstaviť? Inšpirujte sa. Videá z hodín hybridného vyučovania (slovenský jazyk a literatúra, matematika, vlastiveda) a zdieľanie skúseností našich účastníkov vo webinári istotne oceníte. Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Aké možnosti podpory aktuálne poskytuje hybridné vzdelávanie. Youtube [online]. [cit. 2022-04-25]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=RJFuRkGFyr0 Vypracovala: Mgr. Veronika Kevély