Učíme na diaľku

Máte tendenciu zmenu popierať, byť v zmätku, v odpore? Ide o našu prirodzenú obranu voči zmene alebo výzve, ktorá pred nami stojí.

Rozhovory 3rd May 2022 · Veronika Kevély

Ako riadiť zmeny

Podľa pani doktorky Rosenbergerovej: "Pamätajme, škola nás má pripraviť na život a nie o život."

Rozhovory 28th Apr 2022 · Veronika Kevély

Psychická pohoda a hodnotenie žiakov

Podľa psychologičky V. Satirovej nemôžeme zmeniť minulé udalosti, ktoré sa stali, dokážeme však zmeniť ich dosah/vplyv, ktorý na nás majú v súčasnosti.

Rozhovory 28th Apr 2022 · Veronika Kevély

Ako sa vyrovnať so stratou?

Skúste sa na chvíľu zastaviť, urobte si potrebný čas a priestor, pohodlne sa usaďte. Pozývame vás na prvú časť zo série webinárov so Zuzanou Kocúrkovou, senior lektorkou, konzultantkou, facilitátorkou a medzinárodne certifikovanou ICF koučkou v jednej osobe. Webinár „Ako žiť so zmenami“ je plný sebaskúsenostných techník a priam podnecuje k aktívnemu vhĺbeniu sa do seba samého. [Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube.](https://www.youtube.com/watch?v=rCXOFHSdCv8)

Rozhovory 25th Apr 2022 · Veronika Kevély

Ako žiť so zmenami

Počas pandémie došlo k nárastu času, ktorý deti a mladí trávia s digitálnymi technológiami. S Mgr. Michalom Božíkom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sme sa na webinári „**Ako riešiť nárast závislosti žiakov od digitálnych technológií počas pandémie**“ bližšie porozprávali, kedy môžeme hovoriť u detí o závislosti od digitálnych technológií a kedy ide „iba“ o ich nadmerné užívanie. Priblížil nám prístupy, ktoré pri nastavovaní a implementovaní pravidiel užívania digitálnych technológií pozná súčasná veda a pre akú vekovú kategóriu sú vhodné. [Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=FJI6JAkyxNQ).

Rozhovory 25th Apr 2022 · Ľubica Ťapajová

Ako vytvoriť funkčný systém trávenia času online v škole a doma?

Posledné obdobie nám prinieslo zvýšené množstvo záťaže a stresu. Ako pracovať v tejto situácii s klímou triedy a manažovať riziká s tým spojené? Ako reagovať a identifikovať prejavy stresu u žiakov a akými technikami im môžeme pomôcť ho regulovať? O tom sme sa rozprávali so psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch s poruchami autistického spektra Deti bez návodu Vierou Hincovou. Záznam z webinára „Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii” si môžete pozrieť na našom [YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=EwYSVOuJo2g).

Rozhovory 21st Apr 2022 · Ľubica Ťapajová

Viera Hincová: „Deti možno zabudnú, ako sa počíta mierka mapy, ale nezabudnú, ako sa cítili a či sme ich podporili, alebo zostali samé.“

Vnímame, že dnešná doba a neustále sa meniace podmienky spôsobené pandémiou a v súčasnosti i vojnovým konfliktom u našich susedov, sú pre učiteľov naozaj veľmi náročné. Učiteľské povolanie je samo o sebe rizikovou profesiou, ktorá môže viesť k syndrómu vyhorenia, o to viac je o ňom potrebné hovoriť v súvislosti s dnešnou situáciou.

Rozhovory 13th Apr 2022 · Lívia Johanová

Lucia Košťálová: Momenty ľudskosti, ktoré dokážu odznieť v školách od všetkých dospelých, sú pre mňa veľmi významné

Máte plnú hlavu nápadov, ako docieliť vo vašej škole potrebné zmeny a priblížiť sa vízii, ktorú ste si ako riaditelia nastavili? A potom zistíte, že nemáte personálne kapacity, neviete presne, kde a ako začať, ako potrebné náležitosti právne zabezpečiť a cítite sa ako v slepej uličke. Zišla by sa vám rada alebo pomoc experta, ktorý by vám pomohol s vaším problémom v konkrétnej oblasti. Kde ale takúto posilu nájsť? Skúste expertného dobrovoľníka.

Inšpirácie 30th Mar 2022 · Petra Krajňáková, Barbora Petrašová

Expertné dobrovoľníctvo vie pomôcť aj vašej škole

V spolupráci s Akadémiou kritického myslenia sme pre vás pripravili niekoľko tipov, ako hovoriť vo vašom okolí o téme očkovania tak, aby názorové rozdiely nevytvárali vo vašich vzťahoch neprekonateľnú bariéru každodenného fungovania.

Inšpirácie 12th Nov 2021 · Ľubica Ťapajová

Ako sa vyrovnávať s názorovou priepasťou v téme očkovania?

Mária Dečová je mentorka a koučka, ktorá sa vo svojej práci venuje aj workshopom pre manažérov školy. Odovzdáva im svoje skúsenosti a poznania, ku ktorým dospela počas svojho 9-ročného pôsobenia ako riaditeľka gymnázia v Košiciach. Čo je podľa nej dôležité na pozícii riaditeľa? To sa dozviete v rozhovore.

Rozhovory 20th Oct 2021 · Ľubica Ťapajová

Mária Dečová: Silný tím stojí na nájdení kvalít každého jedného člena