Učíme na diaľku

Potrebujeme sa zaujímať o dianie okolo nás, správne formulovať otázky a hľadať odpovede. Aj o tom je vedecká gramotnosť.

Rozhovory 12th May 2022 · Veronika Kevély

Vedecká gramotnosť

Je zrejmé, že školy museli preukázať vysokú dávku flexibility a schopnosti prispôsobiť sa na zmenené podmienky, a to za veľmi krátky čas. K čomu nás tieto dva pandemické roky priviedli?

Rozhovory 6th May 2022 · Veronika Kevély

Možnosti podpory - Hybridné vzdelávanie

Chceme a túžime po tom, aby sa naše hodnoty pretavili aj do prostredia, v ktorom žijeme? Čo je prvým krokom k tomu, aby sa nám to podarilo?

Rozhovory 5th May 2022 · Lívia Johanová

Ako hodnotou chcete, aby žila Vaša škola?

Zaujíma vás, ako spoločnosť ovplyvňujú dezinformácie a propaganda? Chcete vedieť, ako si informácie overovať a ako rozoznať dôveryhodné zdroje?

Rozhovory 4th May 2022 · Veronika Kevély

Ako žiakom pomôcť zorientovať sa v záplave informácií

Čo si myslíte, akú pomoc môžu poskytnúť školské kluby detí (ďalej i ŠKD) v kontexte kompenzačných foriem v čase pandémie žiakom?

Rozhovory 4th May 2022 · Veronika Kevély

Školský klub detí ako príležitosť na kompenzačné formy dopadov pandémie

Máte tendenciu zmenu popierať, byť v zmätku, v odpore? Ide o našu prirodzenú obranu voči zmene alebo výzve, ktorá pred nami stojí.

Rozhovory 3rd May 2022 · Veronika Kevély

Ako riadiť zmeny

Podľa pani doktorky Rosenbergerovej: "Pamätajme, škola nás má pripraviť na život a nie o život."

Rozhovory 28th Apr 2022 · Veronika Kevély

Psychická pohoda a hodnotenie žiakov

Podľa psychologičky V. Satirovej nemôžeme zmeniť minulé udalosti, ktoré sa stali, dokážeme však zmeniť ich dosah/vplyv, ktorý na nás majú v súčasnosti.

Rozhovory 28th Apr 2022 · Veronika Kevély

Ako sa vyrovnať so stratou?

Skúste sa na chvíľu zastaviť, urobte si potrebný čas a priestor, pohodlne sa usaďte. Pozývame vás na prvú časť zo série webinárov so Zuzanou Kocúrkovou, senior lektorkou, konzultantkou, facilitátorkou a medzinárodne certifikovanou ICF koučkou v jednej osobe. Webinár „Ako žiť so zmenami“ je plný sebaskúsenostných techník a priam podnecuje k aktívnemu vhĺbeniu sa do seba samého. [Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube.](https://www.youtube.com/watch?v=rCXOFHSdCv8)

Rozhovory 25th Apr 2022 · Veronika Kevély

Ako žiť so zmenami

Počas pandémie došlo k nárastu času, ktorý deti a mladí trávia s digitálnymi technológiami. S Mgr. Michalom Božíkom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sme sa na webinári „**Ako riešiť nárast závislosti žiakov od digitálnych technológií počas pandémie**“ bližšie porozprávali, kedy môžeme hovoriť u detí o závislosti od digitálnych technológií a kedy ide „iba“ o ich nadmerné užívanie. Priblížil nám prístupy, ktoré pri nastavovaní a implementovaní pravidiel užívania digitálnych technológií pozná súčasná veda a pre akú vekovú kategóriu sú vhodné. [Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=FJI6JAkyxNQ).

Rozhovory 25th Apr 2022 · Ľubica Ťapajová

Ako vytvoriť funkčný systém trávenia času online v škole a doma?