Učíme na diaľku

Inšpirujte sa informáciami z online konferencie o duševnom zdraví učiteľov

23.05.2022|Veronika Kevély

23.05.2022 Radi by sme vám dali do pozornosti veľmi zaujímavú online odbornú konferenciu, ktorá sa zamerala práve na témy týkajúce sa dopadov pandémie.

Zaujíma vás, v akom stave je duševné zdravie pedagógov na Slovensku? Radi by sme vám dali do pozornosti veľmi zaujímavú online odbornú konferenciu, ktorá sa zamerala práve na témy týkajúce sa dopadov pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania na duševnú imunitu pedagógov. Online konferenciu organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a občianske združenie IPčko. Jednotlivé záznamy, webináre popredných odborníkov z oblasti psychológie, školskej psychológie a školstva, ako aj live diskusie s odborníkmi si bez nutnosti registrácie môžete pozrieť tu: Konferencia - Duševná imunita učiteľov

Vyberáme pre vás rozhovor s pani prof. PhDr. Evou Gajdošovou, PhD., CSc. z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, ktorá podrobne vysvetľuje tému stresu a syndrómu vyhorenia. Záznam z rozhovoru si môžete pozrieť aj na YouTube. Potrebujeme stres k životu? Ako vraví pani Gajdošová, stres má aj pozitívnu stránku. Vie nás naštartovať, motivovať, núti nás vyvinúť všetky sily, ktoré máme, aby sme situáciu vyriešili. Prináša však so sebou rôzne problémy ohrozujúce naše zdravie, tak psychické, ako aj fyzické. Pri dlhodobej záťaži sme viac podráždení a strácame chuť do práce. Medzi znaky, ktorými vieme na sebe spozorovať, že sme v ohrození vyhorenia, patria:

  • máme negatívny obraz o vlastných schopnostiach;
  • strácame záujem o odbornú problematiku týkajúcu sa našej profesie;
  • nevieme sa sústrediť na veci, na ktoré sme sa dovtedy sústrediť vedeli;
  • máme negatívny postoj k vedomostiam, k ľuďom okolo seba;
  • v citovej rovine majú prevahu pocity sebaľútosti, skľúčenosti, popudlivosti, nervozity;
  • chýba nám uznanie, ocenenie, pochvala;
  • v telesnej rovine zažívame rýchlu unaviteľnosť, zvýšenú náchylnosť k chorobám, bolesti hlavy, zhoršený spánok, vysoký krvný tlak;
  • v sociálnej rovine máme tendenciu vyhýbať sa kontaktu so spolupracovníkmi, blízkymi, rodinou, priateľmi a pribúdajú nám konflikty v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Aké sú cesty zvládania? Ako z toho von? Čo môžeme urobiť preto, aby sme sa do tohto stavu vôbec nedostali? Pani Gajdošová delí zdroje zvládania ťažkých životných situácií na tzv. vonkajšie a vnútorné. K vonkajším zdrojom zaraďuje nasledovné:

Sociálna opora: pomoc priateľa/priateľky, partnera/partnerky, manžela/manželky...

Ako vraví pani Gajdošová, žiaden človek nie je ostrov, nie sme jediný, nie sme sami. Je potrebné, aby sme si vytvorili sociálnu sieť podpory, v ktorej máme svojich najbližších, ktorým dôverujeme a môžeme sa na nich spoľahnúť. Rovnako tak môžeme byť aj my istou záchrannou sieťou pre iného človeka.

Dobré medziľudské vzťahy v rodine, medzi priateľmi, ale aj v škole a na pracovisku

Pokiaľ sú vzťahy na našom pracovisku narušené, atmosféra je zlá, zvyšuje sa nervozita a znižuje sa pracovný výkon. Má to však aj iný dopad. Ak sa v škole necítite byť prijímaní a oceňovaní, prenášate to aj do svojich tried a na deti. Pani Gajdošová upozorňuje, že dnešná generácia detí je nesmierne vnímavá a zaregistruje psychický stav učiteľov. Je to aj apel na vedenie školy, ktoré má vytvoriť slobodnú atmosféru kreativity, v ktorej majú učitelia možnosť rozhodovať sa, vyjadriť svoj názor atď. Dôležitý je aj zážitok pozitívnej spätnej väzby, uznanie, pochvala, ale aj humor.

Úprava pracovného prostredia

Obklopte sa vecami, ktoré máte radi. Dobrou cestou je vytvoriť relaxačný kútik pre učiteľov. Tzv. oázy pokoja by sa mohli stať súčasťou školského života pre všetkých. K vnútorným faktorom, ktoré nám pomôžu vysporiadať sa so záťažou, stresom a syndrómom vyhorenia pani Gajdošová zaraďuje:

Zmysel života

Urobte si rebríček hodnôt. Pocit, že máte prečo žiť a nemáte dôvod dlhodobo zlyhávať, je veľmi dôležitý. Starajte sa o svoje hodnoty (rodinu, zdravie, partnerstvo, dobre vykonanú prácu, lásku k žiakom, vzťahy na pracovisku...). Hovorte o nich, veďte vnútorný monológ na túto tému v tichu – aktualizujte svoj zmysel života.

Osobnostné charakteristiky - temperament človeka

Aj náš temperament hrá rolu v tom, ako riešime záťažové situácie. Snažte sa pochopiť seba, ale aj druhého. Prečo tak reagujem? Prečo tak reaguje? Učte sa odpúšťať a vnášajte do školského prostredia viac humoru, smiechu, aj keď na to nemáte náladu, pretože situácia, ktorú práve žijeme, je vážna.

Relax

Nájdite si čas na „dobitie bateriek“. Nájdite si svoj priestor, kde môžete pravidelne relaxovať a tým sa brániť vyhoreniu. Čítajte, pozerajte filmy/seriály, športujte, tancujte, hrajte na hudobnom nástroji, maľujte... Pomôže vám to vypustiť myšlienky z práce a na prácu.

Myslite na to, že zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy. Radi by sme vám preto dali do pozornosti aj Linku podpory pre učiteľov, ktorú zriadilo Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Linka podpory pre učiteľov je tu pre vás každý pracovný deň od 15:00 do 18:00 na bezplatnom anonymnom čísle 0800 221 323 a prostredníctvom e-mailovej poradne na linkapreucitelov@mpc-edu.sk.

Zdroj: Duševná imunita učiteľov, 2021. Online odborná konferencia. [online]. [cit. 2022-05-10]. Dostupné na: https://www.dusevnaimunitaucitelov.sk/