Učíme na diaľku

Kufrík záchrany ako pomôcka na zvládanie stresu v škole a doma

07.06.2022|Veronika Kevély

07.06.2022 Chcete podporiť klímu triedy a pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svojich emóciách?

Chcete pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo vlastnom prežívaní? Potrebujete v škole či doma zaviesť metódy a techniky, vďaka ktorým sa deti naučia lepšie zvládnuť situácie, ktoré na ne pôsobia stresujúco? Radi by sme vám priblížili niektoré praktické tipy pre prácu s deťmi, ktoré odzneli v našom webinári s pani psychologičkou, lektorkou a autorkou podcastu o deťoch s poruchami autistického spektra Deti bez návodu - Mgr. Vierou Hincovou. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Spoločná práca na emočnej regulácii detí by mala byť podľa pani Hincovej súčasťou denného života tried (dennej rutiny). Mali by sme pri nej používať vysvetlenia, ktoré deti nezraňujú a nenálepkujú. Práve takouto rešpektujúcou komunikáciou vytvárame bazálny pocit bezpečia, ktorý je najdôležitejšou časťou pri zvládaní ťažkých životných situácií. Pomôžme žiakom eliminovať mieru stresu a vyjadriť svoje emócie stratégiami a pomôckami, ktoré nám predstavila pani Hincová. Nechajte sa inšpirovať.

Chcete podporiť klímu triedy a pomôcť deťom lepšie sa orientovať vo svojich emóciách? Použite emočný semafor. Každá farba predstavuje iný stav prežívania:

 • Červená – nezvládam emócie, mám problém.
 • Oranžová – som v stave pohotovosti.
 • Zelená – emócie sú v pokoji.

Emočný semafor pomáha deťom nájsť súbor stratégií ako identifikovať, čo ich emociálne „štartuje“, a zároveň si uvedomiť premenlivosť emócií. Ako prejsť z oranžovej na zelenú skôr, než stratíme kontrolu? Čo v tej chvíli potrebujeme? O čo sa musíme postarať, aby k tomu nedošlo? Podľa pani Hincovej by sme nemali mať očakávania, že sa deti dokážu hneď upokojiť. Rovnako potrebujete deťom vysvetliť, že z červenej na zelenú sa prefarbuje veľmi ťažko. Potrebujú získať odstup, čas či zmeniť aktivitu. S deťmi o tom hovorme a pri práci s nimi si uvedomujme aj vlastné emócie. Naším správaním a emočným ladením ich totiž ovplyvňujeme. Snažme sa preto zostať nad vecou, nepridávajme palivo do ohňa, ale naopak sa pokúsme o pochopenie a prejavenie podpory.

Ďalšou zaujímavou technikou zvládania náročnej situácie je „kufrík záchrany“. Je to aktivita alebo súbor aktivít, ktoré môžete mať po ruke v rámci vyučovania. Ponúkame vám typy otázok alebo úloh k aktivite "kufrík záchrany":

 • Cítim, že je toho na mňa veľa, keď... (Dieťa by malo vedieť samé identifikovať, resp. zistiť, kedy je toho už na neho/ňu veľa.)
 • Kedy mi niečo začína robiť problémy?
 • Veci, ktoré mi pomáhajú cítiť sa lepšie. (Môže si vybrať zo zoznamu: dýchanie, napitie sa studenej vody, nápoja, nájdenie bezpečného a pohodlného miesta...)
 • Kde môžem požiadať o pomoc - technika na mapovanie zdrojov:
  • miesta, kde sa cítim bezpečne;
  • ľudia, na ktorých sa môžem obrátiť;
  • pekný zážitok, spomienka, ktorá mi pomôže rozptýliť sa.

Je dobré, ak si dieťa urobí z papiera krabičku a vloží si do nej zoznam vecí, ktoré mu v problémovej situácii pomôžu spomenúť si na niečo dobré (niečo ako jeho osobný kufrík záchrany):

 • 3 veci, za ktoré môžem byť vďačný/á;
 • 2 veci, ktoré mi ihneď pomôžu cítiť sa fyzicky lepšie; * 1 predmet, ktorý vo mne vyvoláva lepšie spomienky (fotografia, mušľa, parfum...).

Nezabúdajme v triedach aj na časté pozitívne spätné väzby, ocenenie a potvrdenie vhodného správania u detí. Budujeme tým v deťoch vlastnú sebahodnotu a podporujeme pozitívne vzťahy v triede. Na čo myslieť v stresových situáciách? Pani Hincová radí zostať autentický/á. Možno nevieme nájsť na každú situáciu riešenie, ale môžeme nájsť spoločný základ, ktorým je spolupatričnosť pri zvládaní situácie. Uvedomme si, že všetky pocity sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu, prijmime ich, neodcudzujme a neposudzujme ich u seba ani u iných. Učíme predsa deti, nie učivo. A tie nikdy nezabudnú, ako sa s vami cítili a či ste ich podporili v ťažkej situácii, ktorú zažívali, alebo v nej zostali samé.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2021. Ako pracovať s klímou triedy a manažovať riziká dopadov záťaže v súčasnej situácii. Youtube [online]. [cit. 2022-05-09]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=EwYSVOuJo2g