Učíme na diaľku

Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť

08.06.2022|Veronika Kevély

08.06.2022 Najlepšou cestou ako pomôcť dieťaťu, ktoré sa ocitá v strese, je všimnúť si jeho pocit a pomenovať ho.

Ako vzniká stres a aké sú možnosti jeho redukcie? O technikách zvládania stresu sme hovorili vo webinári s našou hostkou, pani Zuzanou Kocúrkovou, senior lektorkou, konzultantkou, facilitátorkou a medzinárodne certifikovanou ICF koučkou v jednej osobe. [Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube](Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube)

Všetci sme sa už v nejakej miere stretli so stresom. Každý z nás však jednotlivé situácie hodnotí a interpretuje rôzne. To, čo je pre niekoho stresová situácia, ešte neznamená, že ju ako stresovú bude vnímať aj druhý človek. Podľa pani Kocúrkovej je v tomto smere rozhodujúce hodnotenie vlastných kompetencií. Vnímanie situácie ovplyvňuje to, ako vidíme samých seba a ako vnímame druhých. Ak sme v stave, kedy sami sebe neveríme a myslíme si, že na nás kladené nároky nedokážeme zvládnuť, dochádza k stresu. Daná situácia však sama o sebe vôbec nemusí byť stresujúca. Stáva sa ňou pre nás jedine kvôli tomu, že sme si ju tak vyhodnotili. Situáciu môžeme vnímať ako stresujúcu aj vtedy, keď ňou niečo strácame alebo sa bojíme, že o niečo prídeme a cítime ohrozenie. Prežívanie miery stresu bude u nás závislé od toho, či vnímame samých seba ako schopných alebo neschopných situáciu vyriešiť.

Bolo pre vás online vyučovanie stresujúce? Nadobudli ste vďaka pandemickej situácii aj nejaké nové zručnosti? Máte pocit, že musíte stále niečo doháňať? Popremýšľajte o tom. Rovnako tak je dôležité zmapovať si, ako to prežívajú vaši žiaci a žiačky. Cítia sa byť kompetentní zvládnuť aktuálnu situáciu a dôsledky pandémie?

Nezabúdajme byť v kontakte sami so sebou, s naším okolím, s našimi žiakmi a pozrieť sa bližšie na zdroje zvládania záťažových situácií. Urobte si experiment pani Kocúrkovej a odpovedzte na tieto otázky:

 1. Odkiaľ čerpáte zdroje? (V hudbe? V práci? V športe?..)
  Tieto položky predstavujú váš zisk.
 2. Kam investujete svoje zdroje? (Do detí, do práce?..)
  Tieto položky predstavujú vaše straty.

Predstavte si dané zisky (vaše zdroje zvládania) a vaše straty (situačné nároky) ako misky váh. Sú v rovnováhe? Ak áno, znamená to, že vaše zdroje zodpovedajú vaším nárokom. Pravdepodobne sa vtedy budete cítiť dobre alebo neutrálne. Podľa pani Kocúrkovej by sme sa mali starať o to, aby sa miska váh naklonila smerom v prospech našich zdrojov. Znamená to, že je naša zásobáreň plná a dokážeme zniesť nároky, ktoré sú na nás kladené.

Sú situácie, ktoré môžeme predvídať, ale sú aj také, ktoré prídu náhle a prekvapia nás. Mať dostatok načerpaných zdrojov je pre nás vždy výhodnejšie. Poznáte pojem „únava empatie“? Ľudia v pomáhajúcich profesiách, učitelia a všetci tí, ktorí každodenne pracujú v kolektívoch, sa môžu cítiť vyčerpane. Ak sa o svoje zdroje staráte, budete mať nielen energiu na ich zvládnutie, ale dokážete byť empatický k sebe a k druhým.

Stres sa najviac prejavuje v tom ako premýšľame. To má dosah na naše emócie, ako aj telesné pocity, čo sa napokon prejavuje v našom správaní. Pouvažujte nad tým, aké sú vaše varovné signály, ktoré vás informujú o tom, že sa práve dostávate do stresu. Ste podráždený, sarkastický? Dávate sa do role obete alebo útočníka? Dokážete tieto varovné signály spozorovať aj u druhých? Vyskúšajte si techniku špirály stresu v interaktívnej časti nášho webinára.

Ak dokážeme byť dostatočne vnímaví voči sebe a nášmu okoliu, dokážeme spozorovať, kedy stres prichádza. Najlepšou cestou ako pomôcť dieťaťu, ktoré sa ocitá v strese, je všimnúť si jeho pocit a pomenovať ho. Na zmapovanie pocitovej roviny dieťaťa môžete použiť stupnicu teplomera alebo vyjadriť prežívanie pomocou smajlíkov. Takisto môžete požiadať deti, aby vám pomenovali, kde v tele daný pocit cítia. Majte na pamäti, že vaše myšlienky a emócie sú prepojené. Ak seba vnímate ako nekompetentného a myslíte si, že danú situáciu nezvládnete, pochybujete o sebe. Vyvolávate tým u seba negatívne emócie, ktoré spúšťajú telesné reakcie: napätie, zvýšené potenie, dýchavičnosť, búšenie srdca. V takýchto chvíľach môžu pomôcť práve kotviace techniky, ale aj ďalšie iné, ktoré môžu spätne pozitívne ovplyvniť vaše prežívanie a myšlienky. Inšpirujte sa.

Pri pomoci zredukovať stres odporúča pani Kocúrková využívať tieto kotviace techniky:

 • Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite.
 • Objímte sa.
 • Napíšte svoje pocity.
 • Zahryznite do citróna alebo limetky.
 • 5,4,3,2,1 technika.
 • Napite sa studenej vody.
 • Osprchujte sa studenou alebo teplou vodou.
 • Vymenujte všetky objekty, ktoré vidíte.
 • Predstavte si svoje pohodlné miesto.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Stres v škole, v našom živote a ako ho zvládnuť. Youtube [online]. [cit. 2022-05-25]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=5sJJh_0AQtc&t=2s