Učíme na diaľku

Informačný webinár k VIKI 2022

26.05.2022|Veronika Kevély

26.05.2022 Chcete byť správcami VIKI na vašej škole? Poproste o to vášho riaditeľa, ktorý vám cez RIAM konto k vášmu menu pridelí funkciu administrátora VIKI. Ako to vyzerá a čo tam môžete robiť?

Informačný webinár k VIKI 2022 Poznáte vzdelávaciu a informačnú platformu VIKI? Ide o centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu, ktoré vzniklo v roku 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej ŠPÚ) a Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej MPC) odvtedy intenzívne pracuje na funkcionalitách a obsahu tejto platformy. Primárnym cieľom bolo platformu VIKI priblížiť práve učiteľom. Jeho tvorcovia si dali záležať na tom, aby bola užitočná, funkčná, prehľadná a aby v nej mohol každý učiteľ postupnými krokmi nájsť všetko, čo potrebuje pre svoje vyučovanie. Jednotlivé vylepšenia za posledné obdobie nám v rámci webinára odprezentoval náš hosť Mgr. Peter Pallo zo Sekcie informačných technológií MŠVVaŠ SR. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

Ak ste aktívnym užívateľom VIKI, istotne viete, že pri vstupe do akéhokoľvek ročníka nájdete vyučovacie predmety a množstvo učebného materiálu. Nezabudlo sa ani na materské školy, ktoré si na portáli nájdu spracované metodické obsahy. Učitelia ich môžu používať pri práci s deťmi prostredníctvom interaktívnych tabúľ.

Projekt Edu TV

MŠVVaŠ SR posilnilo VIKI a digitálnu databázu učiva Edu TV o nové materiály či edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách, dokonca s tlmočením pre sluchovo postihnutých žiakov. Nachádzajú sa tu tisícky modelových vyučovacích hodín, ktoré učitelia môžu využiť pri dištančnom alebo hybridnom vzdelávaní. Nemali by však nahrádzať klasický výklad učiva. Ku každej nahratej hodine je dostupný aj metodický materiál alebo pracovný list, ktorý môžu učitelia využiť pri práci so žiakmi. Počet materiálov a videí bude aj naďalej rásť.

Knižnica KUBO

Novinkou je aj knižnica KUBO. V ponuke sú k dispozícii rôzne knižné tituly. Stačí, ak si vyberiete konkrétnu sekciu, o ktorú máte záujem. Zaujíma vás napríklad téma dinosaurov? Nech sa páči, nájdete ju v knižnici KUBO. Príklady dobrej praxe, ktoré môžu vytvárať učitelia, sú obohatením pre každého. Vznikajú na základe spolupráce s MPC, v rámci ktorej učitelia vytvárajú kompletné prípravy na vyučovacie hodiny nazývané „KOLEKCIE“.

Pán Pallo sa počas webinára wenoval týmto novým funkcionalitám na VIKI:

  1. Chcete byť správcami VIKI na vašej škole? Poproste o to vášho riaditeľa, ktorý vám cez RIAM konto k vášmu menu pridelí funkciu administrátora VIKI. Ako to vyzerá a čo tam môžete robiť? Ak tam zaregistrujete svojich žiakov, vytvoríte RIAM účet, automaticky dostanú všetci prístup do VIKI. V konte si viete vložiť vašu profilovú fotku, rovnako tak môžu urobiť aj vaši žiaci. Žiakov si viete zaradiť do jednotlivých tried. Úlohou administrátora VIKI teda je, aby vytvoril RIAM účty pre žiakov a jednotlivé triedy.
  2. Školský učiteľ (priestor na vytvorenie vlastnej navigačnej štruktúry) – v tejto sekcii viete pridávať externé zdroje, vlastné citáty, YouTube videá... – ide o zber vašich vlastných materiálov. Vytvorte si vlastné kolekcie či už z externých zdrojov, alebo na to využite vzdelávacie materiály z VIKI, ktoré viete zdieľať so svojimi žiakmi.
  3. Nahlasovanie chýb – ak zistíte, že je v niektorom materiáli chyba, posuňte túto informáciu priamo správcom platformy VIKI. Môžete tak urobiť prostredníctvom možnosti „problém s materiálom“. Môžete navrhnúť aj riešenia, resp. opravy. Ak bude materiál nevhodný, zablokuje sa alebo sa materiál opraví.
  4. Hodnotenie – učitelia môžu materiál aj ohodnotiť, čím prispievajú k vytvoreniu akéhosi rebríčka najlepšie hodnotených materiálov, ktoré sa im najlepšie osvedčili v praxi.
  5. Úlohy – pridaný prvok „stupnica známkovania“ – stupnica známkovania VIKI je oficiálna, nastavená v spolupráci s ŠPÚ. Každý administrátor školy si však môže vytvoriť aj vlastnú stupnicu hodnotenia.
  6. Zadávanie úloh – chcete si vytvoriť test alebo prednášku? Vytvorte si novú úlohu (Quiz, Test...) a pridajte k nemu váš materiál (môže byť z externého zdroja, ale aj z VIKI). Žiaci si ho pred testom preštudujú. Úlohy si viete následne ukladať do šablón a zadávať vašim žiakom. Je možné vytvoriť si rôzne typy úloh a nastaviť k nim aj typ hodnotenia. Úlohy môžete adresovať jednému žiakovi, skupine žiakov, ale aj celej triede. Úlohy môžu byť spojené s hodnotením alebo zamerané na precvičenie učiva a žiak si ich môže následne sám opraviť. Zároveň budete spätne ako učitelia vedieť, v ktorých úlohách sa váš žiak pomýlil, ktoré boli pre neho problematické atď. Všetky tieto novinky nájdete podrobne vysvetlené na našom webinári alebo na portáli VIKI s jednotlivými návodmi v sekcii „Knižnica“. Inšpirujte sa!

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Informačný webinár VIKI 2022. Youtube [online]. [cit. 2022-05-12]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=px1KG2a1Odw